Πώς να κάνετε αναλήψεις

Ποια είναι η Πολιτική Αναλήψεων του 848play.com;

Το 848play.com έχει δεσμευτεί να παρέχει υπηρεσίες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και, ως εκ τούτου, προσπαθεί να ικανοποιεί τα αιτήματα ανάληψης όσο γίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με την πολιτική αναλήψεων υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από τα μέλη να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους πριν να κάνουν ανάληψη μετρητών από το λογαριασμό τους. Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης έχει σα στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε διαδικτυακής απάτης.

Βασικά Έγγραφα Επαλήθευσης

 1. Ταυτότητα με φωτογραφία: Χρειάζεται αντίγραφο ταυτότητας με φωτογραφία για το πρώτο σας αίτημα εξαργύρωσης. Αυτή η ταυτότητα με φωτογραφία μπορεί να είναι αντίγραφο διαβατηρίου, διπλώματος οδήγησης ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα, η φωτογραφία και η υπογραφή σας περιλαμβάνονται στο έγγραφο.
 2. Πιστωτικές κάρτες: Επίσης, πρέπει να έχετε αντίγραφα της μπροστινής και της πίσω πλευράς της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για τη χρηματοδότηση του λογαριασμού σας. Εάν επιλέξετε να χρηματοδοτήσετε το λογαριασμό σας μέσω πολλών πιστωτικών και/ή χρεωστικών καρτών, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να προσκομίσετε αντίγραφα από περισσότερες από από μια κάρτα. Για ασφάλεια, μπορείτε να καλύψετε τα μεσαία οκτώ ψηφία και τα τρία ψηφία του κωδικού ασφαλείας στην πίσω πλευρά της κάρτας.
 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης: Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο να σας ζητηθεί να παρουσιάσετε έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση κατοικίας σας. Τα έγγραφα αυτά μπορεί να είναι λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ή αντίγραφο λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.
 4. Ανάλογα με το ποσό που ζητάτε να εξαργυρωθεί, υπάρχει περίπτωση επίσης να ζητηθούν επικυρωμένα έγγραφα. (Από δικηγόρο, συμβολαιογράφο κ.λπ., για επικύρωση στοιχείων όπως το ότι η υπογραφή σε ένα νομικό έγγραφο είναι αυθεντική ή νόμιμη με προσθήκη της σφραγίδας και της υπογραφής του συμβολαιογράφου).

  Σημείωση: Σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείτε για τη χρηματοδότηση του λογαριασμού σας, υπάρχει το ενδεχόμενο να σας ζητηθεί ένα έγγραφο ή συνδυασμός των παραπάνω εγγράφων ή επιπλέον έγγραφα που δεν υπάρχουν στην παραπάνω λίστα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια επεξήγηση για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας αναλήψεων και της Πολιτικής Αναλήψεων του 848play.com:

  Στο 848play.com, οι μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας καταβάλλουμε το ποσό της ανάληψής σας έχουν άμεση σχέση με τις μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στο παρελθόν για να κάνετε τις καταθέσεις σας και με τα ποσά αυτών των καταθέσεων.

  Όταν κάνετε κατάθεση στο λογαριασμό σας στο 848play.com μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, κάρτας διευκόλυνσης, NETELLER, Moneybookers, συγκεντρώνετε αυτό που ονομάζουμε θετικό «Χρηματικό Υπόλοιπο Μέλους»* (για ορισμό, ανατρέξτε στην Πολιτική Αναλήψεων παρακάτω), για τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής.

  Όταν κάνετε αίτημα ανάληψης, τα χρήματα της ανάληψής σας καταβάλλονται αυτόματα στη μέθοδο πληρωμής για την οποία έχετε δημιουργήσει θετικό Χρηματικό Υπόλοιπο Μέλους, εάν είναι δυνατόν (συμβουλευτείτε την ενότητα Εξαιρέσεις πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας/NETELLER** παρακάτω).

  1. Τη Δευτέρα κάνατε κατάθεση 50 (στο νόμισμά σας) μέσω πιστωτικής κάρτας Visa,
  2. Την Τρίτη κάνατε κατάθεση 50 (στο νόμισμά σας) μέσω NETELLER,
  3. Την Πέμπτη κάνατε κατάθεση άλλα 50 (στο νόμισμά σας) μέσω πιστωτικής κάρτας Visa,
  4. Την Πέμπτη κάνατε κατάθεση 50 (στο νόμισμά σας) μέσω Moneybookers,
  5. Το Σάββατο κάνατε κατάθεση 50 (στο νόμισμά σας) μέσω Moneta και 50 (στο νόμισμά σας) μέσω WebMoney,
  6. Το Υπόλοιπο Συναλλαγών Μέλους σας ανέρχεται τώρα στα 350 (στο νόμισμά σας):
   1. 100 στη πιστωτική κάρτα Visa,
   2. 50 στο Moneybookers,
   3. 50 στο NETELLER,
   4. 50 στο Moneta,
   5. 50 στο WebMoney,
  7. Την Κυριακή κάνατε αίτημα για ανάληψη 450 (στο νόμισμά σας).

  Τα πρώτα 350 (στο νόμισμά σας) της ανάληψής σας (μέχρι του ποσού του Υπόλοιπου Συναλλαγών Μέλους) θα πληρωθούν αυτόματα ως εξής:

  1. 100 (στο νόμισμά σας) θα καταβληθούν στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας Visa (συμβουλευτείτε την ενότητα Εξαιρέσεις πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας/NETELLER** παρακάτω),
  2. 50 (στο νόμισμά σας) θα σας καταβληθούν στο Λογαριασμό σας
   Moneybookers.
  3. 50 (στο νόμισμά σας) θα σας καταβληθούν στο Λογαριασμό σας
   NETELLER.
  4. 50 (στο νόμισμά σας) θα σας καταβληθούν στο Λογαριασμό σας
   Moneta.
  5. 50 (στο νόμισμά σας) θα σας καταβληθούν στο Λογαριασμό σας
   WebMoney.
  6. Το Υπόλοιπο Συναλλαγών Μέλους τώρα είναι 0.
  Τα 100 (στο νόμισμά σας) του «Υπολοίπου προς Ανάληψη»*** (του ποσού πάνω από το Χρηματικό σας υπόλοιπο μέλους - για ορισμό συμβουλευτείτε την Πολιτική Ανάληψης παρακάτω) πληρώνονται σε εσάς σύμφωνα με την/τις μέθοδο/ους πληρωμής που δηλώσατε:
  1. Πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa (σύμφωνα με το όριο αναλήψεων που επιτρέπεται από τον εκδότη της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας Visa – βλ. **Εξαιρέσεις Πιστωτικής/Χρεωστικής κάρτας/NETELLER παρακάτω), ή
  2. Χρεωστικές κάρτες Maestro (εάν παλαιότερα είχατε κάνει κατάθεση στο λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτήν τη μέθοδο πληρωμής, και μόνο σε τυχαία επιλεγμένες περιπτώσεις), ή
  3. NETELLER (εάν παλαιότερα είχατε προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτόν τον τρόπο πληρωμής), ή
  4. Moneybookers (εάν παλαιότερα είχατε κάνει κατάθεση στο λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτόν τον τρόπο πληρωμής), ή
  5. Χρεωστική κάρτα Laser (εάν κατά το παρελθόν είχατε πραγματοποιήσει κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτήν τη μέθοδο πληρωμής), ή
  6. Moneta (εάν παλαιότερα είχατε κάνει κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτόν τον τρόπο πληρωμής), ή
  7. WebMoney (εάν παλαιότερα είχατε κάνει κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτόν τον τρόπο πληρωμής), ή
  8. Κάρτα EntroPay (εάν παλαιότερα είχατε κάνει κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτόν τον τρόπο πληρωμής), ή
  9. Έμβασμα (εάν δεν κάνατε χρήση καρτών όπως αναφέρεται στις ενότητες 1 και 2 παραπάνω ή πιστωτικών καρτών MasterCard που εκδόθηκαν στο Η.Β. και την Ευρώπη), ή
  10. Τραπεζική επιταγή (εάν δεν κάνατε χρήση καρτών όπως αναφέρεται στις ενότητες 1 και 2 παραπάνω), ή
  11. Πιστωτικές κάρτες Η.Β. μέσω BACS (μόνο εάν είχατε κάνει κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com μέσω πιστωτικών καρτών Visa και/ή MasterCard που εκδόθηκαν στο Η.Β.)

  Υπόμνημα:

  • * = Χρηματικό Υπόλοιπο Μέλους (για ορισμό, βλ. Πολιτική Αναλήψεων παρακάτω)
  • ** = Εξαιρέσεις Πιστωτικών/Χρεωστικών καρτών/NETELLER (βλ. επόμενη ενότητα).
  • *** = Υπόλοιπο Αναλήψεων Μέλους (για ορισμό, βλ. Πολιτική Αναλήψεων παρακάτω)

  Σημείωση: **Εξαιρέσεις πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας

  (Εάν δεν χρησιμοποιείτε πιστωτικές κάρτες, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα του παρόντος εγγράφου):

  **Εξαργυρώσεις Πιστωτικής κάρτας Visa: Λόγω κανονισμών που επιβλήθηκαν από τους εκδότες πιστωτικών/χρεωστικών καρτών Visa, το 848play.com δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αναλήψεις με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa που εκδόθηκαν σε συγκεκριμένες χώρες (βλ. αναπτυσσόμενη λίστα παρακάτω για προβολή αυτών των χωρών). Επιπλέον, λόγω κανονισμών που επιβλήθηκαν από ορισμένους εκδότες πιστωτικών/χρεωστικών καρτών Visa σε χώρες που δεν περιλαμβάνονται στην αναπτυσσόμενη λίστα παρακάτω (μη καταχωρισμένες χώρες), το 848play.com δεν επιτρέπεται να πληρώσει αναλήψεις σε συγκεκριμένες πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa. Επομένως, οι καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτών των συγκεκριμένων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών Visa δεν θα προστίθενται στο *Υπόλοιπο Συναλλαγών Μέλους (βλ. Πολιτική Αναλήψεων παρακάτω). Τα μέλη που έχουν κάνει κατάθεση στον λογαριασμό τους στο 848play.com μέσω αυτών των συγκεκριμένων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών Visa, θα λαμβάνουν αναλήψεις σύμφωνα με την ενότητα τρία (3) της Πολιτικής Αναλήψεων που ακολουθεί.

  Προβάλλετε την αναπτυσσόμενη λίστα παρακάτω, η οποία καθορίζει τις χώρες στις οποίες συγκεκριμένοι εκδότες πιστωτικών/χρεωστικών καρτών Visa δεν επιτρέπουν την πληρωμή αναλήψεων σε πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa:  **Αναλήψεις μέσω MasterCard/Eurocard: λόγω κανονισμών που επιβλήθηκαν από εκδότες πιστωτικών/χρεωστικών καρτών MasterCard/Eurocard, το 848play.com δεν επιτρέπεται να καταβάλλει πληρωμές αναλήψεων σε πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες MasterCard και/ή Eurocard. Επομένως, οι καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτών των συγκεκριμένων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών MasterCard και/ή Eurocard δεν προστίθενται στο *Υπόλοιπο Συναλλαγών Μέλους (βλ.Πολιτική Αναλήψεων παρακάτω). Τα μέλη που έχουν προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό τους στο 848play.com μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών MasterCard και/ή Eurocard, θα λαμβάνουν αναλήψεις σύμφωνα με την ενότητα τρία (3) της Πολιτικής Αναλήψεων που ακολουθεί.

  Έχετε υπόψη σας τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες αναλήψεων (ισχύουν τόσο για τους χρήστες όσο και για τους μη-χρήστες πιστωτικών καρτών):

  Οι αναλήψεις οι οποίες γίνονται μέσα στο ίδιο 24ωρο με την κατάθεση, μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής, μπορεί να συνδυαστούν ως μία πληρωμή.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πιστώσεις πληρωμής αναλήψεων θα καταχωρίζονται ως μεμονωμένες συναλλαγές, και δεν θα ακυρώνουν χρεώσεις που προκύπτουν από καταθέσεις σας στον λογαριασμό σας στο 848play.com.

  Αν τυχόν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ενεργά τη μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε για να προχωρήσετε σε κατάθεση στον λογαριασμό σας για περισσότερους από 12 μήνες, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτή η δυνατότητα ανάληψης να μην είναι πλέον διαθέσιμη. Εάν το αίτημα ανάληψής σας αφορά ποσό μικρότερο από το ελάχιστο που επιτρέπεται, τα χρήματα θα επιστρέφονται στον λογαριασμό σας:

  Εάν το αίτημα εξαργύρωσής σας αφορά σε ποσό μικρότερο από το ελάχιστο που επιτρέπεται, όπως αναφέρεται παρακάτω, τα χρήματα θα επιστρέφονται στον λογαριασμό σας:

  • Το ελάχιστο ποσό εξαργύρωσης μέσω εμβάσματος είναι $20.
  • Το ελάχιστο ποσό εξαργύρωσης μέσω τραπεζικής επιταγής είναι $30/€25/£20/30 CAD/200 SEK/200 DKK (ανάλογα με το επιλεγμένο νόμισμα εξαργύρωσης).
  • Το ελάχιστο ποσό εξαργύρωσης μέσω των ακόλουθων τρόπων πληρωμών είναι $6: Moneybookers, NETELLER, πιστωτικής κάρτας Η.Β. μέσω BACS, πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας, Moneta, WebMoney και κάρτας EntroPay, ClickandBuy και Ewire.

  Κατά διαστήματα, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειάζεται η έγκρισή σας ή κάποια έγγραφα για την επεξεργασία του αιτήματος ανάληψής σας, και ενδέχεται να σας ζητήσουμε να υπογράψετε μια λίστα των προηγουμένων σας καταθέσεων στο λογαριασμό σας στο 848play.com.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται επαλήθευση λογαριασμού για την ολοκλήρωση του αιτήματός σας, η επαλήθευση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 7 ημερών διαφορετικά η ανάληψή σας θα αντιστραφεί και τα κεφάλαια θα επιστρέψουν στον λογαριασμό σας.

  Σε γενικές γραμμές, οι εξαργυρώσεις μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας από τα μέλη στο Η.Β., τον Καναδά, τη Δανία, τη Σουηδία ή από χώρες της Ε.Ε. που χρησιμοποιούν το ευρώ, θα μετατρέπονται και θα κατατίθεται στην κάρτα του μέλους στο ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση. Οι εξαργυρώσεις μέσω τραπεζικών επιταγών/εμβασμάτων από τα μέλη στον Καναδά, το Η.Β., τη Δανία, τη Σουηδία και από άλλες χώρες της Ε.Ε. που χρησιμοποιούν το ευρώ (εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα) θα μετατρέπονται και θα αποστέλλονται στο τοπικό νόμισμα. Η τιμή συναλλαγματικής μετατροπής που εφαρμόζεται θα είναι παρεμφερής με τις καθημερινές εμπορικές τιμές που θα προσφέρονται από τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών την ημέρα της επεξεργασίας της εξαργύρωσης.

  Σημείωση: Ενημερώστε μας αμέσως αν χαθεί, κλαπεί ή ακυρωθεί η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ή εάν αλλάξει η κατάσταση της υπηρεσίας "E-wallet" σας, ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε την κατάστασή τους και να επιβεβαιώσουμε ότι μπορείτε ή δεν μπορείτε να λάβετε πληρωμές.

  Η Cassava Enterprises (Gibraltar), Ltd. (ο φορέας εκμετάλλευσης του 848play.com), διατηρεί το δικαίωμα καθυστέρησης και/ή διακοπής της επεξεργασίας των αιτήσεων ανάληψης έως ότου ληφθεί τελική έγκριση για τυχόν εκκρεμείς συναλλαγές κατάθεσης.

  Τα μπόνους μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο όταν έχουν ικανοποιηθεί όλες οι απαιτήσεις της Πολιτικής μπόνους.

  Δεν υφίστανται χρεώσεις για καμία εκ των υπηρεσιών εξαργύρωσής μας, ωστόσο η τράπεζα ή ο επεξεργαστής πληρωμών ενδέχεται να επιβάλει χρέωση για την επεξεργασία της εξαργύρωσής σας Σε περίπτωση που διακόψουμε την παροχή των υπηρεσιών μας σε οποιαδήποτε χώρα, θα υπάρξουν λογικές χρεώσεις για την επεξεργασία των πληρωμών.

  Πολιτική Αναλήψεων του 848play.com:

  Σύμφωνα με την Πολιτική Αναλήψεων του 848play.com, τα αιτήματα των μελών για ανάληψη θα ικανοποιούνται αυτόματα και άμεσα στη μέθοδο πληρωμής με την οποία τα μέλη προχώρησαν στην αρχική τους κατάθεση στον λογαριασμό τους στο 848play.com, μέχρι του ποσού του *Υπολοίπου Συναλλαγών Μέλους (για ορισμό, ανατρέξτε στην ενότητα ένα (1) παρακάτω). Στη συνέχεια, το Μέλος μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής με την οποία θα λαμβάνει το ***Υπάρχον Υπόλοιπο Προς Ανάληψη (για ορισμό, βλ. ενότητα τρία (3) παρακάτω):

  1. *Το Χρηματικό υπόλοιπο μέλους ορίζεται ως εξής:
   1. Τυχόν συνολικό ποσό που έχει κατατεθεί από ένα Μέλος στον λογαριασμό του στο 848play.com μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας Visa (με εξαίρεση συγκεκριμένων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών Visa - βλ. ενότητα Εξαιρέσεις πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας/NETELLER** παραπάνω), μείον προηγούμενες εξαργυρώσεις και/ή επιστροφές χρημάτων στην ίδια μέθοδο πληρωμής, συν/ή
   2. Οποιοδήποτε συνολικό ποσό που το Μέλος κατέθεσε στο λογαριασμό του στο 848play.com χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές/χρεωστικές του κάρτες Maestro, μείον προηγούμενες αναλήψεις και/ή επιστροφές χρημάτων με την ίδια μέθοδο πληρωμής, συν/ή
   3. Οποιοδήποτε συνολικό ποσό που το Μέλος κατέθεσε στο λογαριασμό του στο 848play.com μέσω του λογαριασμού NETELLER του, μείον προηγούμενες αναλήψεις και/ή επιστροφές χρημάτων με την ίδια μέθοδο πληρωμής, συν/ή
   4. Κάθε συνολικό ποσό που κατέθεσε το Μέλος στο λογαριασμό του στο 848play.com μέσω του λογαριασμού Moneybookers του, αφαιρουμένων προηγούμενων αναλήψεων και/ή επιστροφών χρημάτων με την ίδια μέθοδο πληρωμής, συν/ή
   5. Οποιοδήποτε συνολικό ποσό το οποίο έχει καταθέσει ένα μέλος στον λογαριασμό του στο 848play.com μέσω της χρεωστικής κάρτας Laser, μείον προηγούμενες εξαργυρώσεις και/ή επιστροφές χρημάτων στην ίδια μέθοδο πληρωμής, συν/ή
   6. Τυχόν συνολικό ποσό που έχει κατατεθεί από ένα Μέλος στον λογαριασμό του στο 848play.com μέσω του λογαριασμού Moneta του, αφαιρουμένων προηγουμένων εξαργυρώσεων και/ή επιστροφών χρημάτων στην ίδια μέθοδο πληρωμής.
   7. Ποσό που έχει ενδεχομένως κατατεθεί από ένα Μέλος στον λογαριασμό του στο 848play.com μέσω του λογαριασμού WebMoney του, αφαιρουμένων προηγουμένων εξαργυρώσεων και/ή επιστροφές χρημάτων στην ίδια μέθοδο πληρωμής.
   8. Τυχόν συνολικό ποσό που έχει κατατεθεί από ένα Μέλος στον λογαριασμό του στο 848play.com μέσω του λογαριασμού ClickandBuy του, μείον προηγούμενες εξαργυρώσεις και/ή επιστροφές χρημάτων στην ίδια μέθοδο πληρωμής.
   9. Τυχόν συνολικό ποσό που έχει κατατεθεί από ένα Μέλος στον λογαριασμό του στο 848play.com μέσω του λογαριασμού Ewire του, μείον προηγούμενες εξαργυρώσεις και/ή επιστροφές χρημάτων στην ίδια μέθοδο πληρωμής.
  2. Τα ποσά των αναλήψεων θα πληρώνονται αυτόματα και άμεσα στα παρακάτω μέσα πληρωμής, μέχρι του ποσού του *Υπολοίπου Συναλλαγών Μέλους (βλ. ενότητα ένα (1) παραπάνω), ως εξής:
   1. Πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa (σύμφωνα με το όριο αναλήψεων που επιτρέπεται από τον εκδότη της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας Visa - δείτε **Εξαιρέσεις Πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας/NETELLER παραπάνω), ή
   2. Χρεωστική(-ές) κάρτα(-ες) Maestro,
   3. Λογαριασμός(-οί) NETELLER,
   4. Λογαριασμός(-οί) Moneybookers,
   5. Χρεωστικές κάρτες Laser
   6. Λογαριασμός(-οί) Moneta,
   7. Λογαριασμός(-οί) WebMoney,
   8. Λογαριασμός(-οί) ClickandBuy,
   9. Λογαριασμός(-οί) Ewire.
  3. Μετά (εφόσον καλυφθεί το *Υπόλοιπο Συναλλαγών Μέλους, χρησιμοποιώντας όλες τις μεθόδους πληρωμής με τις οποίες το Μέλος έχει προχωρήσει στο παρελθόν σε κατάθεση στον λογαριασμό του στο 848play.com – βλ. ενότητα ένα (1) παραπάνω), το Μέλος μπορεί να επιλέξει, εάν υφίσταται:
   1. Πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa (σύμφωνα με το όριο αναλήψεων που επιτρέπεται από τον εκδότη της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας Visa - **Εξαιρέσεις Πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας/NETELLER παρακάτω), ή
   2. Χρεωστικές κάρτες Maestro (εάν κατά το παρελθόν είχατε προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο , και μόνο σε τυχαία επιλεγμένες περιπτώσεις), ή
   3. NETELLER (εάν κατά το παρελθόν είχατε προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής), ή
   4. Moneybookers (εάν κατά το παρελθόν είχατε κάνει κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτήν τη μέθοδο πληρωμής), ή
   5. Χρεωστική κάρτα Laser (εάν κατά το παρελθόν είχατε πραγματοποιήσει κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτήν τη μέθοδο πληρωμής), ή
   6. Moneta (εάν κατά το παρελθόν είχατε κάνει κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com με αυτήν τη μέθοδο πληρωμής), ή
   7. WebMoney (εάν κατά το παρελθόν είχατε προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής, ή
   8. Κάρτα EntroPay (εάν κατά το παρελθόν είχατε προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής), ή
   9. Έμβασμα (εάν δεν χρησιμοποιήσατε κάρτες όπως αναφέρεται στις ενότητες 1 και 2 παραπάνω ή πιστωτικές κάρτες MasterCard που εκδόθηκαν στο Η.Β.), ή
   10. Τραπεζική επιταγή (εάν δεν χρησιμοποιήσατε κάρτες όπως αναφέρεται στις ενότητες (α) και (β) παραπάνω), ή
   11. Πιστωτικές κάρτες Η.Β. μέσω BACS (μόνο εάν είχατε προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό σας στο 848play.com μέσω πιστωτικών καρτών Visa και/ή MasterCard που εκδόθηκαν στο Η.Β.). Σημείωση: Αυτή είναι η μόνη επιλογή για πιστωτικές κάρτες Visa/Mastercard που έχουν εκδοθεί στο Η.Β. εκδόθηκαν για να ληφθεί μέσω αυτών ανάληψη υπολοίπου.)
   12. ClickandBuy (εάν κατά το παρελθόν είχατε προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό σας στο $$FullBtandName$$ με αυτήν τη μέθοδο πληρωμής), ή
   13. Ewire (εάν κατά το παρελθόν είχατε προχωρήσει σε κατάθεση στον λογαριασμό σας στο $$FullBtandName$$ με αυτήν τη μέθοδο πληρωμής).

   Το 848play.com χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες διαθέσιμες τεχνολογίες ασφάλειας και κρυπτογράφησης για να διασφαλίσειότι οι συναλλαγές σας και όλα τα χρηματοοικονομικά σας στοιχεία παραμένουν απολύτως ασφαλή.

   Διασκεδάστε στα τραπέζια και καλή σας τύχη!

   Για βοήθεια σχετικά με αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη σας ως προς τα διαδικτυακά παιχνίδια, πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας.