Δεν μπορείτε να δείτε την κατάθεσή σας;

Η κατάθεσή σας θα πρέπει να πιστωθεί στον λογαριασμό σας εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου Για την πλήρη λίστα αυτών των χρονικών πλαισίων, δείτε τα Χρονικά όρια επεξεργασίας κατάθεσης, στην ενότητα Τρόπος Κατάθεσης αυτού του ιστιακού χώρου.

Μετά την υποβολή της κατάθεσής σας, θα λάβετε επιβεβαίωση κατάθεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν μας έχετε παράσχει τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Θα εμφανιστεί επίσης ένα αναδυόμενο μήνυμα, κατά την είσοδό σας στην Κύρια Αίθουσα.

Εάν η κατάθεσή σας δεν έχει εγκριθεί, θα λάβετε επίσης άμεση ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν ο λογαριασμός σας στο 848play.com δεν πιστωθεί με την κατάθεσή σας εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, ελέγξτε τα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν δεν υπάρχει μήνυμα από το 848play.com, επικοινωνήστε με εμάς αμέσως

Το 848play.com χρησιμοποιεί τις πιο εξελιγμένες διαθέσιμες τεχνολογίες ασφάλειας και κρυπτογράφησης για τη διασφάλιση του γεγονότος ότι οι συναλλαγές σας και όλα τα χρηματοοικονομικά σας στοιχεία παραμένουν απολύτως ασφαλή.