Πολιτική απορρήτου για χρήστες


Εισαγωγή

Η εταιρεία Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (η "Εταιρεία" ή "εμείς") προσφέρει υπηρεσίες στοιχηματισμού μέσω των εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών της όπως (i) 888, (ii) Casino-on-Net, (iii) PacificPoker, (iv) 888sport, (v) 888ladies, (vi) 888pachinko (κάθε μία "Εσωτερική εμπορική επωνυμία") και μέσω εμπορικών σημάτων τρίτων μερών ως μέρος των επονομαζόμενων "ιδιωτικών ετικετών" όπως, για παράδειγμα, (i) RileysPoker και (ii) TowerTorneos και (iii) LuckyAce και (iv) Supro (κάθε μία "Εμπορική επωνυμία ιδιωτικής ετικέτας"). Πέραν της προσφοράς των στοιχηματικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (η "Διαδικτυακή πλατφόρμα"), η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρει τις υπηρεσίες τις μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας, όπως (i) διαδραστικής τηλεόρασης, (ii) πλατφόρμες παιχνιδιού κινητών συσκευών και (iii) πλατφόρμες διασκέδασης κατά τη διάρκεια πτήσεων (κάθε μία "Εναλακτική πλατφόρμα").

Όταν χρησιμοποιείτε τις στοιχηματικές υπηρεσίες της Εταιρείας είτε μέσω μιας Εσωτερικής εμπορικής επωνυμίας είτε μέσω μιας Εμπορικής επωνυμίας ιδιωτικής ετικέτας, και αυτή η χρήση γίνεται μέσω της Διαδικτυακής πλατφόρμας ή μέσω μιας Εναλλακτικής πλατφόρμας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες ("ΠΑΠ") στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς τον σεβασμό του απορρήτου σας και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, και επομένως παράσχουμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των ΠΑΠ για σκοπούς προσφοράς των στοιχηματικών μας υπηρεσιών. Εάν δεν κατανοείτε την Πολιτική απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίον χειριζόμαστε ή χρησιμοποιούμε τις ΠΑΠ τις οποίες παράσχετε σε εμάς, μπορείτε να μας αποστείλετε τις ερωτήσεις σας προς [email protected] και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να απαντήσουμε πλήρως στις ερωτήσεις σας όσο το δυνατόν συντομότερα.

Θα πρέπει να αναγνώσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε συνδυασμό με την Συμφωνία Χρήσης Τελικού Χρήστη για ιστοτόπους και υπηρεσίες που λειτουργούν από τον Όμιλο 888

Συλλογή Προσωπικών Αναγνωριστικών Πληροφοριών

Συλλέγουμε ΠΑΠ κατά την εγγραφή σας και κατά τη χρήση των στοιχηματικών υπηρεσιών μας, τις ερωτήσεις πελατών, την καταχώριση πληροφοριών ή άλλων υπηρεσιών από την Εταιρεία ή κατά την απάντησή σας σε επικοινωνίες που προέρχονται από εμάς (όπως ερωτηματολόγια ή έρευνες). Οι ΠΑΠ που θα συλλέξουμε από εσάς ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου,  το ηχητικό δείγμα (το οποίο δεν θα τηρηθεί στο αρχείο μας), τα δεδομένα πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και την ημερομηνία γεννήσεώς σας καθώς και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή ή μέσω ερευνών τις οποίες ενδέχεται να πραγματοποιήσει η Εταιρεία.

Τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών σας ("Σκοποί")

Οι ΠΑΠ που μας παρέχετε θα επεξεργαστούν για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους Σκοπούς: (i) για να μας επιτραπεί να σας παράσχουμε στοιχηματικές υπηρεσίες, (ii) για την επεξεργασία τυχόν ερωτημάτων σας για πληροφόρηση, (iii) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μελών προς εσάς, (iv) για εμπορία των υπηρεσιών ή των προϊόντων μας ή των αντίστοιχων άλλων οντοτήτων που δραστηριοποιούνται εντός του ίδιου ομίλου εταιρειών στον οποίον δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (ο "Όμιλος Cassava"), (v) για να σας ειδοποιούμε σχετικά με ενημερώσεις στο λογισμικό και/ή τις υπηρεσίες μας, και (vi) προς υποστήριξη οποιουσδήποτε εκ των επιδιωκόμενων σκοπών που καθορίζονται επακριβώς κατά τον χρόνο που παρέχετε τις ΠΑΠ

Σε ποιον γνωστοποιούνται οι υπηρεσίες ("Λήπτες")

Οι ΠΑΠ σας ενδέχεται, λόγω των Σκοπών, να γνωστοποιηθούν προς επεξεργασία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους Λήπτες: (i) Σε οποιαδήποτε εταιρεία εντός του Ομίλου Cassava και στους εργαζομένους της οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες, (ii) σε συνεργάτες ιδιωτικών ετικετών σε περιπτώσεις όπου σας παρέχουμε στοιχηματικές υπηρεσίες μέσω Εμπορικής επωνυμίας ιδιωτικής ετικέτας, (iii) σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία με σκοπό να μας επιτρέψει ή να μας παράσχει το δικαίωμα να σας προσφέρουμε στοιχηματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ως παράδειγμα, εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών και επαλήθευσης δεδομένων, (iv) σε οποιονδήποτε τρίτο που παρέχει τις υπηρεσίες του Ομίλου Cassava όσο αφορά την λειτουργία του 888sport, (v) σε οποιονδήποτε ορκωτό λογιστή, ανάδοχο ή άλλον σύμβουλο που διεξάγει λογιστικό έλεγχο σε οποιαδήποτε επιχειρηματική οντότητα του Ομίλου Cassava, και (vi) σε οποιονδήποτε δυνητικό αγοραστή ή επενδυτή σε κάθε εταιρεία εντός του Ομίλου Cassava. Τυχόν επεξεργασία που εκτελεστεί από οποιονδήποτε Λήπτη, όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα διέπεται από σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με τη μορφή που απαιτείται από τον νόμο, η οποία θα διατηρεί τυχόν και όλα τα έννομα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας και θα υποχρεώνει τους Λήπτες να σέβονται τις ΠΑΠ και να τις χειρίζονται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.

Διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία σας δεν θα αποκαλυφθούν σε κυβερνητικούς οργανισμούς ή αρχές, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.

Η επιλογή σας - Άμεσο μάρκετινγκ

Ως δείγμα της εκτίμησής μας για το δικαίωμά σας στο απόρρητο, σας παρέχουμε ένα εύκολο μέσο απόρριψης της λήψης προσφορών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς ή κάθε άλλη εταιρεία εντός του Ομίλου Cassava. Σε κάθε στιγμή μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε αυτές τις προσφορές, στέλνοντάς μας ένα κενό μήνυμα με τη λέξη "Διαγραφή" στην περιοχή θέματος στη διεύθυνση [email protected]. Εάν επιθυμείτε τη διακοπή της λήψης της αλληλογραφίας ή των προσφορών τηλεφωνικών πωλήσεών μας, καλέστε στο 00350-200-60534 ή στείλτε επιστολή στη διεύθυνση Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited, Suite 601/701, Europort, Gibraltar.

Τα δικαιώματά σας ως προς τις ΠΑΠ σας

Μπορείτε να μας αποστείλετε επιστολή ανά πάσα στιγμή ούτως ώστε να λάβετε αντίγραφο των ΠΑΠ σας και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες. Όπου είναι κατάλληλο, ενδέχεται να χρειαστεί να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να συμπληρώσετε τις ΠΑΠ σας. Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Ενδέχεται να επιβληθεί μια μικρή χρέωση για την κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων.

Ασφάλεια

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε όλες τις ΠΑΠ σας που βρίσκονται στην κατοχή μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αντικανονική χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Όλοι οι εργαζόμενοί μας και οι επεξεργαστές δεδομένων που έχουν πρόσβαση στις και σχετίζονται με την επεξεργασία των ΠΑΠ σας είναι υποχρεωμένοι να σέβονται το απόρρητό σας.

Cookies

Ενδέχεται να σας αποστείλουμε ένα μόνιμο cookie κατά την εγγραφή σας σε εμάς. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που μπορεί να τοποθετηθεί στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας για σκοπούς τήρησης αρχείου. Τα cookies μπορούν να μας βοηθήσουν να σας αναγνωρίσουμε κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον ιστόποπό μας, να σημειώσουν τις διαφημίσεις πάνω στις οποίες κάνετε κλικ και τους άλλους ιστότοπους στους οποίους εισέρχεστε μέσω συνδέσεων από τον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στις δικές σας προτιμήσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που δημιουργούνται από τα cookies για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων της χρήσης του ιστοτόπου μας από μέρους σας. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε κανένα cookie από εμάς ή από οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο. Μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας ούτως ώστε να μην αποδέχεται τα cookies. Ανατρέξτε στην ενότητα "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης ιστού σας για οδηγίες σχετικά με τον σωστό τρόπο που μπορείτε να το πράξετε. Ωστόσο, για νόμιμους λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να αρνηθούμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ιστοτόπου, εκτός κι αν αποδεχτείτε τη χρήση ενός cookie ή παρόμοιας συσκευής

Διαφημίσεις

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία διαφημίσεων τρίτου προμηθευτή για να προβάλλουμε διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστοτόπους μας (δεν συμπεριλαμβάνονται το όνομα, η διεύθυνση ή άλλο προσωπικό στοιχείο), προκειμένου να προβάλλουμε τις διαφημίσεις μας σε εσάς. Κατά την παροχή των διαφημίσεών μας σε εσάς, ένα μοναδικό 'cookie' τρίτου κατασκευαστή ενδέχεται να τοποθετηθεί στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας ή να αναγνωριστεί από αυτό. Μεταδίδουμε επίσης πληροφορίες χρήσης ιστοτόπου σχετικά με τους επισκέπτες στους ιστοτόπους μας στους διακομιστές ενός ευυπόληπτου τρίτου κατασκευαστή για τη στόχευση των διαδικτυακών διαφημίσεων banner μας στον παρόντα ή σε άλλους ιστότοπους. Για την ενέργεια αυτή, χρησιμοποιούμε 'Σηματοδότες Ιστού' και 'cookies' που παρέχονται από τον διακομιστή διαφημίσεων του τρίτου κατασκευαστή στους ιστοτόπους μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται και καταγράφονται για λογαριασμό μας μέσω αυτής της τεχνολογίας δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες. Αν δεν επιθυμείτε τη χρήση των μη προσωπικών πληροφοριών σας για την στόχευση διαφημίσεων σε εσάς, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.networkadvertising.org και ακολουθήστε τις οδηγίες "απόσυρσης συμμετοχής".

Προστασία ανηλίκων

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία δεν προορίζονται για και δεν απευθύνονται σε ανήλικους ή άτομα κάτω από το νόμιμο όριο ενηλικίωσης. Κάθε άτομο που μας παρέχει ΠΑΠ, ουσιαστικά δηλώνει σε μας ότι είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών ή πάνω από το νόμιμο όριο ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Διατηρούμε το δικαίωμα προσπέλασης και επαλήθευσης τυχόν ΠΑΠ που υποβάλλεται ή συλλέγεται από εσάς. Εάν αντιληφθούμε ότι κάποιος ανήλικος έχει επιχειρήσει να υποβάλλει ή έχει υποβάλλει ΠΑΠ, ενδέχεται να μην κάνουμε δεκτές αυτές τις πληροφορίες και να λάβουμε μέτρα για την κατάργησή τους από τα αρχεία μας.

Διεθνής μεταφορά

Λόγω του γεγονότος ότι δραστηριοποιούμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μεταβιβάσουμε τις ΠΑΠ σας σε άλλες εταιρείες εντός του Ομίλου Cassava που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν οι διακομιστές μας ή τέτοιες εταιρείες εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ενώ επισκέπτεστε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εάν μεταβιβάσουμε τις ΠΑΠ σας σε τέτοιες εταιρίες για σκοπούς για τους οποίους θα λάβετε πρότερη ειδοποίηση. Η προστασία δεδομένων και άλλοι νόμοι αυτών των χωρών ενδέχεται να μην είναι τόσο διεξοδικοί όσο οι αντίστοιχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σε αυτές τις περιπτώσεις θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι παρέχεται παρόμοιο επίπεδο ασφαλείας στις ΠΑΠ σας.

Διατήρηση

Οι ΠΑΠ σας δεν θα αποθηκεύονται για περίοδο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Πληροφορίες σχετικά με εμάς

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited Suite 601/701 Europort, Gibraltar

Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου υπόκειται σε αλλαγή, επομένως παρακαλούμε να την συμβουλεύεστε τακτικά. Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής ή τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή και αποκρινόμενοι σε αλλαγές της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων και το απόρρητο. Σε περίπτωση αλλαγής των Σκοπών, θα σας ειδοποιήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα και, όπου απαιτείται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας εάν μια τέτοια ειδοποίηση αφορά σε έναν πρόσθετο σκοπό προς επεξεργασία.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, στείλτε επιστολή στη διεύθυνση [email protected].