Συμφωνία χρήσης τελικού χρήστη του casino848.

Η παρούσα συμφωνία άδεια ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 6.Σεπτέμβριος 2011.

Η εταιρεία Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (η "Εταιρεία" ή "εμείς") είναι ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστοτόπου που βρίσκεται στη διεύθυνση www.848play.com (ο " Ιστότοπος") . Η Εταιρεία λειτουργεί τον Ιστότοπο εκ μέρους της εταιρείας Loper Gate Ltd. ("Loper Gate"), μιας εταιρείας που έχει συσταθεί στη Cyprus. Η Εταιρεία αδειοδοτείται και ελέγχεται από την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους της Θεσμικής διάταξης περί Παιγνίων του Γιβραλτάρ για σκοπούς λειτουργίας και παροχής διαδικτυακών στοιχηματικών υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, υπηρεσίες καζίνο, πόκερ, αθλητικού στοιχήματος και μπίνγκο.

Πέραν της προσφοράς των στοιχηματικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (η "Διαδικτυακή πλατφόρμα"), η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρει τις δικτυακό τις μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας, όπως (i) διαδραστικής τηλεόρασης, (ii) πλατφόρμες παιγνίων κινητών συσκευών και (iii) πλατφόρμες διασκέδασης κατά τη διάρκεια πτήσεων (κάθε μία "Εναλλακτική πλατφόρμα").

Όταν χρησιμοποιείτε τις δικτυακό και αυτή η χρήση γίνεται μέσω της Διαδικτυακής πλατφόρμας ή μέσω μιας Εναλλακτικής πλατφόρμας, η παρούσα Συμφωνία χρήσης τελικού χρήστη (η "Συμφωνία") θα ισχύει για κάθε τέτοια χρήση έως το επιτρεπτό σημείο σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Πέραν της Συμφωνίας και της Πολιτικής απορρήτου που θα πρέπει να διαβάσετε, η χρήση από μέρους σας των στοιχηματικών υπηρεσιών της Εταιρείας υπόκειται αυστηρά σε όλους τους επιπρόσθετους κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν κατά καιρούς στον τύπο των στοιχηματικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των: "Πολιτική μπόνους", "Πολιτική εξαργυρώσεων", "Πολιτική Υπεύθυνου στοιχηματισμού", "Κανόνες τουρνουά", "Κανόνες Καζίνο", "Κανόνες μπάνκας μπίνγκο", "Κανόνες αθλητικού στοιχηματισμού" και "Πολιτική τζακπότ μπίνγκο" (συνολικά οι "Επιπρόσθετοι κανόνες").


1. Εισαγωγή

 • Με την εγγραφή σας στην Εταιρεία και/ή με τη χρήση των στοιχηματικών υπηρεσιών της Εταιρείας και/ή με την επιλογή του πλαισίου "Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους της Συμφωνίας χρήσης τελικού χρήστη" παρακάτω, και/ή με κλικ στο κουμπί "Συνέχιση λήψης", συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία στο σύνολό της και χωρίς ενδοιασμό. Ως εκ τούτου, η παρούσα Συμφωνία αποτελεί δεσμευτικό νομικό έγγραφο μεταξύ υμών και της Εταιρείας και από κοινού με τους Επιπρόσθετους κανόνες οι οποίοι θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, η παρούσα Συμφωνία θα διέπει τη χρήση από μέρους σας των στοιχηματικών μας υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή.
 • Η Εταιρεία λειτουργεί βάσει αδείας η οποία χορηγήθηκε από την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ σύμφωνα με τις διατάξεις της Θεσμικής διάταξης περί Παιγνίων. Όλες οι συναλλαγές μεταξύ εσάς και της Εταιρίας διεξάγονται στο Γιβραλτάρ, όπου βρίσκονται οι κύριοι διακομιστές της Εταιρείας.
 • Το λογισμικό της Εταιρείας, το οποίο διατίθεται σε μορφή λήψης και μη-λήψης (το "Λογισμικό"), σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις στοιχηματικές υπηρεσίες μας ("οιΥπηρεσίες"). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναστολής, τροποποίησης, κατάργησης ή προσθήκης Υπηρεσιών κατά την αποκλειστική της κρίση, με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη για οποιαδήποτε απώλεια υποστείτε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πραγματοποιθείσας αλλαγής και δεν θα έχετε καμία αξίωση απέναντι στην Εταιρεία σε τέτοια περίπτωση.
 • Αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας, μπορείτε να διαθέτετε μόνο έναν λογαριασμό, στον οποίον θα εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο. Θα προσπελαύνετε το Λογισμικό και θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προσπελάσετε το Λογισμικό ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου ατόμου. Εάν επιχειρήσετε να ανοίξετε περισσότερους από έναν λογαριασμό, στο όνομά σας ή σε οποιοδήποτε άλλο όνομα, ή εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου ατόμου, θα έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως όλους τους λογαριασμούς σας και να σας αποκλείσουμε από μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών.

2. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

 • Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, θα πρέπει αμέσως να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και να καταργήσετε το Λογισμικό από τον υπολογιστή σας.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε, να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε και να αλλάξουμε τους όρους και τις συνθήκες αυτής της Συμφωνίας κατά διαστήματα, ενώ θα δημοσιεύσουμε κάθε τέτοια τροποποιημένη έκδοση αυτής της Συμφωνίας στη σχετική σελίδα του Ιστότοπου. Τυχόν τροποποιημένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ 14 ημέρες μετά από τη δημοσίευσή της στον Ιστότοπο και η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού από μέρους σας μετά από τις προαναφερθείσες 14 ημέρες θα θεωρείται ότι συνιστά την αποδοχή των αλλαγών της παρούσας Συμφωνίας από μέρους σας. Παραμένει δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε λάβει γνώση για τους ορθούς, τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και σας προτείνουμε να ελέγχετε για ενημερώσεις σε τακτική βάση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ευθύνες μας ως προς το απόρρητό σας και επομένως οι αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου υπόκεινται αυστηρά στις διατάξεις τροποποίησης που αναφέρονται στο παρόν.

3. Συμμόρφωση με τους νόμους

 • Ο διαδικτυακός στοιχηματισμός ενδέχεται να μην είναι νόμιμος σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να σας παράσχει οποιαδήποτε νομική συμβουλή ή διαβεβαίωση ως προς τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας και η Εταιρεία δεν προβαίνει σε απολύτως κανενός είδους δήλωση σχετικά με την νομιμότητα των Υπηρεσιών στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Επαληθεύστε τους σχετικούς νόμους στην περιοχή δικαιοδοσίας σας πριν από την εγγραφή σας στην Εταιρεία και τη χρήση των Υπηρεσιών.
 • Οι Υπηρεσίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήστες στους οποίους δεν απαγορεύεται ο στοιχηματισμός στο Διαδίκτυο από τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να σας δώσει τη δυνατότητα να παραβείτε την ισχύουσα νομοθεσία. Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε να διασφαλίσετε ότι η χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από μέρους σας θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, τα θεσπίσματα και τους κανονισμούς. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογισμικού και/ή των Υπηρεσιών από μέρους σας. Ζητήστε νομική συμβουλή στην ισχύουσα δικαιοδοσία εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης του Λογισμικού και της Υπηρεσίας από μέρους σας σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που ισχύει για εσάς. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους, συμφωνείτε να βοηθήσετε την Εταιρεία, στον βαθμό που μπορείτε, με τη συμμόρφωσή της προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Άτομα που διαμένουν σε συγκεκριμένες χώρες συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ισραήλ και της Τουρκίας, δεν είναι σε θέση να ανοίξουν λογαριασμό στην Εταιρεία, να προχωρήσουν σε καταθέσεις, ούτε να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της λίστας χωρών από τις οποίες δεν θα δέχεται, κατά καιρούς και σύμφωνα με την αποκλειστική της κρίση.

4. Επιτρεπόμενη συμμετοχή

 • Κανένα άτομο ηλικίας μικρότερης των 18 ετών ή της νόμιμης ηλικίας για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε νομοθεσίας, όποια είναι μεγαλύτερη ("Νόμιμη ηλικία"), δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία περίπτωση σε λήψη του Λογισμικού ή σε χρήση των Υπηρεσιών και οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι της Νόμιμης ηλικίας το οποίο προχωρά σε λήψη του Λογισμικού ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες θα παραβαίνει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία ηλικίας ανά πάσα στιγμ, συμπεριλαμβανομένου ηχητικού δείγματος, ή για επαλήθευση του γεγονότος ότι άτομα μικρότερα της Νόμιμης ηλικίας δεν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Η Εταιρεία ενδέχεται να ακυρώσει τον λογαριασμό ενός ατόμου και να το αποκλείσει από την χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών εάν δεν παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία ηλικίας ή εάν η Εταιρεία υποπτεύεται ότι κάποιο άτομο χρησιμοποιεί το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες ενώ δεν έχει τη Νόμιμη ηλικία.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων εγγραφής σας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία και τις μεθόδους πληρωμών που χρησιμοποιείτε, ανά πάσα στιγμή, ζητώντας σας συγκεκριμένα έγγραφα. Σε αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνονται συνήθως ταυτότητα, αποδεικτικό διεύθυνσης όπως λογαριασμός κοινής ωφελείας και αποδεικτικό της μεθόδου πληρωμής σας. Μπορείτε να μας στείλετε τα εν λόγω έγγραφα μέσω της λειτουργίας "Μεταφόρτωση των εγγράφων σας" στο Ταμείο. Εάν κριθεί αναγκαίο, ενδέχεται να ζητήσουμε επικύρωση των εν λόγω αντιγράφων των εγγράφων, κάτι που σημαίνει ότι τα έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και θεώρηση από Συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αιτήματά μας ως προς τα έγγραφα δεν ολοκληρωθούν από το μέλος, η Εταιρεία ενδέχεται κατά την απόλυτη κρίση της να κλείσει τον λογαριασμό και να παρακρατήσει τυχόν κεφάλαια που υπήρχαν τη συγκεκριμένη στιγμή σε αυτόν. Εάν τα έγγραφα δεν καλύψουν τις απαιτήσεις των εσωτερικών ελέγχων ασφαλείας μας – για παράδειγμα, εάν υποπτευόμαστε ότι έχουν παραποιηθεί ή έχουν παρασχεθεί για παραπλάνηση και αποπροσανατολισμό – δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση αποδοχής των συγκεκριμένων εγγράφων ως έγκυρα και δεν θα έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση για την παροχή σχολίων ως προς την ακριβή φύση των πορισμάτων μας σε σχέση με τα εν λόγω έγγραφα.
 • Κατά την περίοδο της εργασίας τους και για περίοδο 24 μηνών μετά το τέλος αυτής, κανένας αξιωματούχος, διευθυντής, εργαζόμενος, σύμβουλος ή πράκτορας της Εταιρείας ή οποιασδήποτε εταιρείας εντός του ομίλου ή κανείς εκ των προμηθευτών, μεταπωλητών ή των συνεργατών ιδιωτικής ετικέτας της δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί άμεσα ή έμμεσα τις Υπηρεσίες, όπως και κανένας από τους προμηθευτές ή μεταπωλητές της. Ο περιορισμός αυτός ισχύει επίσης για τους συγγενείς τέτοιων προσώπων και για τον σκοπό αυτόν, ο όρος 'συγγενής' περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τυχόν σύζυγο, εταίρο, γονέα, παιδί ή αδελφό(-ή). Επιπλέον, κανείς υπήκοος ή κάτοικος του Γιβραλτάρ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε λήψη του Λογισμικού ή σε χρήση των Υπηρεσιών.

5. Πληροφορική/Πνευματική Ιδιοκτησία

 • Με το παρόν, η Εταιρεία σάς χορηγεί το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, μη αδειοδοτούμενο σε τρίτους δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσεις του Λογισμικού και όλου του περιεχομένου που προέρχεται από το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ' αυτού, σε σχέση με τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Μπορείτε να προχωρήσετε σε εγκατάσταση του Λογισμικού σε σκληρό δίσκο ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης καθώς και σε δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του, υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν τέτοια εφεδρικά αντίγραφα χρησιμοποιούνται μόνο από εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες μέσω ενός υπολογιστή, ο κύριος χρήστης του οποίου είστε εσείς. Ο κωδικός, η διάρθρωση και η οργάνωση του Λογισμικού προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται:

a. αντιγράψετε, αναδιανείμετε, δημοσιεύσετε, αντιστρέψετε, συμπιλήσετε, αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε, μεταφράσετε ή να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσπέλασης του πηγαίου κωδικού για να δημιουργήσετε παράγωγα έργα αυτού, ή άλλως να
b. πωλήσετε, αναθέσετε, παραχωρήσετε σε τρίτους, μεταβιβάσετε, διανείμετε ή να εκμισθώσετε το Λογισμικό,
c.διαθέσετε το Λογισμικό σε τρίτα μέρη μέσω ενός δικτύου υπολογιστών ή άλλως,
d. εξάγετε το Λογισμικό σε οποιαδήποτε χώρα (μέσω φυσικών ή ηλεκτρονικών μέσων), ή
e. να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό κατά τρόπο που απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, (συνολικά οι "Απαγορευμένες Δραστηριότητες").

Είστε αποκλειστικά υπόλογοι για οποιαδήποτε βλάβη, κόστος ή έξοδα που προκύπτουν από την έναρξη οποιωνδήποτε Απαγορευμένων Δραστηριοτήτων ή σε σχέση με αυτές. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας τυχόν έναρξη Απαγορευμένων δραστηριοτήτων από οποιοδήποτε άτομο και θα πρέπει να παράσχετε στην Εταιρεία εύλογη βοήθεια σε κάθε έρευνα που διεξάγει υπό το φως των πληροφοριών που μας παρείχατε ως προς αυτό.

 • Οι εμπορικές ονομασίες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του casino848 και τυχόν άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας και/ή εμπορικές επωνυμίες που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία εκ μέρους του Loper Gate κατά καιρούς (τα "Εμπορικά σήματα") αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας και/ή εμπορικές επωνυμίες της Εταιρείας ή μιας εκ των εταιρειών του ομίλου ή των αδειοδοτών της ή του Loper Gate και αυτά τα νομικά πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώματα για αυτά τα Εμπορικά Σήματα. Πλέον των δικαιωμάτων επί των Εμπορικών σημάτων, η Εταιρεία ή κάποια από τις εταιρείες του ομίλου και/ή οι αδειοδότες της και/ή το casino848 κατέχουν τα δικαιώματα σε όλο το λοιπό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Λογισμικού, των εικόνων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, μουσικής, ήχου και κειμένου που διατίθενται μέσω του Λογισμικού ή στον Ιστότοπο (το "Περιεχόμενο ιστοτόπου") και το Περιεχόμενο ιστοτόπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και/ή λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι με τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού δεν θα αποκτάτε κανένα δικαίωμα στα Εμπορικά σήματα ή στο Περιεχόμενο του ιστοτόπου, καθώς και ότι θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

6. Οι δηλώσεις και οι δεσμεύσεις σας

Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα που σας χορηγούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού, δηλώνετε, εγγυάστε, συνομολογείτε και συμφωνείτε ότι:

 • Έχετε τη Νόμιμη ηλικία όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, ότι έχετε σώας τας φρένας και ότι είστε σε θέση να αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας.
 • Όλα τα στοιχεία που παρέχονται από εσάς στην Εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο σημείο, συμπεριλαμβανομένων των όσων παρέχονται ως μέρος οποιασδήποτε καταθετικής συναλλαγής, είναι ακριβή, τρέχοντα, ορθά και ολοκληρωμένα και ταιριάζουν με το(τα) όνομα(-τα) στην(στις) πιστωτική/χρεωστική κάρτα(-ες) ή σε άλλους λογαριασμούς πληρωμών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για καταθέσεις ή για τη λήψη κεφαλαίων στον λογαριασμό σας. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής που δεν πραγματοποιείται στο όνομά σας και μόνο, θα θεωρήσουμε ότι έχετε λάβει πλήρη και επαρκή συγκατάθεση για να κάνετε χρήση αυτού του οργάνου πληρωμής για τους σκοπούς του παρόντος από το νόμιμο ιδιοκτήτη και/ή το άτομο, το όνομα του οποίου χρησιμοποιείται σε τυχόν τέτοιο όργανο πληρωμής, προτού δεσμευτείτε απέναντί μας. Δεν θα υποχρεωθούμε με κανέναν τρόπο να εξετάσουμε μια τέτοιου είδους συγκατάθεση και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με τις δηλώσεις σας δυνάμει του παρόντος. Θα μας ειδοποιήσετε έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που έχετε παράσχει στην Εταιρεία. Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε συγκεκριμένα έγγραφα προς επαλήθευση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε από μέρους σας για κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό σας. Ανάλογα με την έκβαση αυτών των επαληθευτικών ελέγχων ενδέχεται να σας επιτραπεί να καταθέσετε επιπλέον χρήματα με την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε κατά το παρελθόν, ή όχι. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που μας παράσχετε είναι αναληθής, ανακριβής, παραπλανητική ή διαφορετικά ατελής, θα έχετε αθετήσει τη σύμβαση και διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και/ή να αποτρέψουμε τη χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών από μέρους σας, πλέον κάθε άλλης ενέργειας στην οποία επιλέξουμε να προβούμε.
 • Ο λογαριασμός σας στην Εταιρεία προορίζεται αποκλειστικά για εσάς. Δεν θα πρέπει να επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων συγγενών) να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό, τον κωδικό πρόσβασης ή την ταυτότητά σας για πρόσβαση σε ή χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στον λογαριασμό σας από ένα τρίτο μέρος. Δεν θα αποκαλύψετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε οποιοδήποτε άτομο και θα πρέπει να προχωρήσετε σε όλες τις ενέργειες για να διασφαλίσετε το γεγονός ότι αυτού του είδους τα στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άτομο. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα εάν υποπτεύεστε ότι ο λογαριασμός σας καταχράται από κάποιο τρίτο μέρος και/ή τυχόν τρίτο μέρος έχει πρόσβαση στο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε αυτού του είδους το ζήτημα, και θα συνεργαστείτε με εμάς, με όποιον τρόπο το ζητήσουμε, κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους έρευνας.
 • Εσείς είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας στον προσωπικό υπολογιστή σας ή στο σημείο από το οποίο προσπελαύνετε το διαδίκτυο. Εάν ο συγκεκριμένος συνδυασμός ονόματος χρήστη-κωδικού πρόσβασης "παραβιαστεί" από τον υπολογιστή σας, λόγω τυχόν ιών ή κακόβουλου λογισμικού που υπάρχει στον υπολογιστή από τον οποίον προσπελαύνετε τον λογαριασμό σας, η ευθύνη είναι δική σας. Πρέπει να αναφέρετε άμεσα τυχόν πιθανές προσπάθειες παραβίασης ή παραβάσεις ασφαλείας από τον υπολογιστή σας στην Εταιρεία.
 • Έχετε επαληθεύσει και καθορίσει ότι η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας δεν παραβιάζει κανέναν νόμο ή κανονισμό οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που ισχύει για εσάς.
 • Κατανοείτε πλήρως τις μεθόδους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες των Υπηρεσιών και του διαδικτυακού στοιχηματισμού εν γένει. Κατανοείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία των στοιχημάτων και των παιχνιδιών σας είναι ορθά. Δεν θα διαπράξετε καμία ενέργεια ή θα επιδείξετε κάποια συμπεριφορά που να βλάπτει τη φήμη της Εταιρείας.
 • Έχετε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρημάτων κατά τον στοιχηματισμό μέσω της Υπηρεσίας και ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για κάθε τέτοια απώλεια. Συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας εναπόκειται αποκλειστικά στην προσωπική σας επιλογή, διακριτική ευχέρεια και διακύβευση. Αναφορικά με τις απώλειές σας, δεν θα εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση ενάντια στην Εταιρεία ή σε Loper Gate ή σε οποιονδήποτε συνεργάτη ιδιωτικής ετικέτας ή τους αντίστοιχους διευθυντές, προϊσταμένους ή εργαζομένους τους.
 • Αναγνωρίζετε ότι με την εγγραφή σας στις και με τη χρήση των Υπηρεσιών, θα πρέπει να μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν στις μεθόδους πληρωμής σας). Θα μεταχειριστούμε όλες τις πληροφορίες που θα μας παράσχετε με επιμέλεια και δεν θα γνωστοποιήσουμε τέτοιου είδους πληροφορίες σε τρίτα μέρη εκτός από τα όσα προβλέπονται στην Πολιτική απορρήτου μας. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου μας για να διασφαλίσετε το ότι συμφωνείτε με τις πολιτικές μας ως προς τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών σας.
 • Θα χρησιμοποιήσετε τις Ιστότοποι, τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και με κάθε Επιπρόσθετο κανόνα, όπως τυχόν ενημερώνονται κατά καιρούς, και θα τηρείτε όλους τους κανόνες και τις οδηγίες των παιχνιδιών που αποτελούν τις Υπηρεσίες.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταγραφή, την πληρωμή και τη λογιστική διευθέτηση έναντι κάθε σχετικής κυβερνητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, για οποιονδήποτε φόρο που ενδέχεται να είναι πληρωτέος σε τυχόν κέρδη που σας καταβλήθηκαν.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καθώς και για άλλες συμφωνίες και άδειες που απαιτούνται σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από μέρους σας.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό μόνο καλή τη πίστη έναντι τόσο της Εταιρεία όσο και των άλλων παικτών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία θεωρήσει ότι έχετε χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό κακή τη πίστη, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα κλεισίματος του λογαριασμού σας με τις Υπηρεσίες καθώς και κάθε άλλου λογαριασμού που τυχόν διαθέτετε στην Εταιρεία, και θα δικαιούται να παρακρατήσει όλα τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτούς. Με το παρόν αποποιείστε ρητά τυχόν μελλοντική αξίωση έναντι της Εταιρείας ως προς αυτό το ζήτημα.
 • Αντιλαμβάνεστε ότι συγκεκριμένα παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες προσφέρονται σε εσάς σε "βάση κοινού τραπεζιού", κάτι το οποίο επιτρέπει στην Εταιρεία να φέρει μαζί χρήστες της Υπηρεσίας μέσω των Εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών και των Εμπορικών επωνυμιών ιδιωτικής ετικέτας. Αποδέχεστε ότι, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, ενδέχεται να συμμετάσχετε σε αυτά τα κοινά τραπέζια και ότι, σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού σας από τα παιχνίδια τόσο μέσω των Εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών όσο και των Εμπορικών επωνυμιών ιδιωτικής ετικέτας.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι εάν επιλέξετε να αυτο-αποκλειστείτε από οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους μας, δεν θα επιτρέπεται να ανοίξετε ή να χρησιμοποιήσετε νέο λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο που διαχειρίζεται από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου αυτο-αποκλεισμού, έως ότου ολοκληρωθεί ο αυτο-αποκλεισμός και ο αρχικός λογαριασμός ξανανοίξει. Εάν παραβιάσετε οτιδήποτε από τα παραπάνω, έχουμε δικαίωμα να αποκλείσουμε τυχόν νέο λογαριασμό που θα ανοίξετε σε άλλον ιστότοπο, να δημεύσουμε τυχόν κεφάλαια που καταθέσετε (ή που έχετε καταθέσει κατά το παρελθόν), και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που έχετε ποντάρει ή κερδίσει μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού.

7. Απαγορευμένες χρήσεις των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών

 • Παράνομα κεφάλαια και άνομες δραστηριότητες: Δηλώνετε ότι η προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιείτε για στοιχηματισμό στους Ιστοτόπους δεν είναι παράνομη και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε με κανέναν τρόπο τις Υπηρεσίες ως σύστημα μεταφοράς χρημάτων. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για καμία άνομη ή δόλια δραστηριότητα ή απαγορευμένη συναλλαγή (συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος) σύμφωνα με τους νόμους κάθε δικαιοδοσίας που ισχύει για εσάς (ειδικότερα, τους νόμους του Γιβραλτάρ). Εάν η Εταιρεία έχει την υποψία ότι ενδέχεται να εμπλέκεστε ή να είχατε εμπλακεί σε δόλια, άνομη ή αντικανονική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρήματος ή εάν έχετε συμπεριφερθεί με άλλον τρόπο ο οποίος παραβιάζει αυτήν τη Συμφωνία, η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ενδέχεται να τερματιστεί αμέσως και/ή να δεσμευτεί ο λογαριασμός σας. Εάν σε τέτοια περίπτωση ο λογαριασμός σας κλείσει ή δεσμευτεί, η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Πέραν του τερματισμού της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες και/ή της δέσμευσης του λογαριασμού σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας απαγορεύσει την πρόσβαση σε κάθε άλλο ιστότοπο ή διακομιστή της Εταιρείας ή την πρόσβαση σε κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις ανάλογες αρχές, άλλους διαδικτυακούς παρόχους υπηρεσιών και τράπεζες, εταιρείες πιστωτικών καρτών, παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών ή άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα (συνολικά "Ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη") σχετικά με την ταυτότητά σας και τυχόν υποπτευόμενη άνομη, δόλια ή αντικανονική δραστηριότητα και εσείς 'θα συνεργαστείτε πλήρως με την Εταιρεία για τη διερεύνηση κάθε τέτοιας δραστηριότητας. Προς όφελος του δίκαιου παιχνιδιού στους Ιστοτόπους μας, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τεχνικής στοιχηματισμού για καταστρατήγηση της τυπικής γκανιότας στα παιχνίδια μας. Σε αυτό περιλαμβάνονται (χωρίς περιορισμό) τυχόν προσπάθειες μετρήματος φύλλων. Εάν το παιχνίδι στον λογαριασμό υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους τεχνικές στοιχηματισμού, θα μπλοκάρουμε άμεσα τον λογαριασμό σας και θα δημεύσουμε τυχών κεφάλαια σε αυτόν. 
 • Καταστρατήγηση: Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε προηγμένη ιδιόκτητη τεχνολογία που προορίζεται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση χρηστών που προχωρούν σε δόλια ή άνομη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού. Δεν θα πρέπει να υποκλέψετε, να προσπελάσετε ή να επιχειρήσετε να υποκλέψετε ή να προσπελάσετε ή διαφορετικά να καταστρατηγήσετε τα μέτρα ασφαλείας της Εταιρείας. Εάν η Εταιρεία πιστεύει, κατά την αποκλειστική της κρίση, ότι έχετε παραβεί την παρούσα παράγραφο, η Εταιρεία ενδέχεται να τερματίσει άμεσα την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και/ή να δεσμεύσει τον λογαριασμό σας και μπορεί να ενημερώσει τα Ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη για την παραβίαση αυτής της παραγράφου από μέρους σας.
 • Τεχνητή Νοημοσύνη - Ρομπότ: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κανένα πρόγραμμα, το οποίο, κατά την άποψή μας, εμπλουτίζεται με τεχνητή νοημοσύνη ("Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης"), σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Ελέγχουμε συνεχώς τη χρήση των Υπηρεσιών προκειμένου να εντοπίσουμε τη χρήση Λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης, και σε περίπτωση που κρίνουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί, διατηρούμε το δικαίωμα ανάληψης τυχόν δράσεως που θεωρήσουμε κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου αποκλεισμού του παραβάτη χρήστη από πρόσβαση στις Υπηρεσίες, το κλείσιμο του λογαριασμού του συγκεκριμένου χρήστη και την κατάσχεση όλων των χρημάτων που τηρούνται στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
 • Σκόπιμη αποσύνδεση: Δεν σας επιτρέπεται να αποσυνδεθείτε σκόπιμα από ένα παιχνίδι ενόσω παίζετε στους Ιστοτόπους. Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε προηγμένες μεθόδους οι οποίες μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να ταυτοποιούμε με ακρίβεια τους χρήστες που προχωρούν σε σκόπιμη αποσύνδεση κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Εάν, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, παραβείτε την παρούσα παράγραφο, η Εταιρεία ενδέχεται να τερματίσει άμεσα την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και/ή να κλείσει τον λογαριασμό σας. Εάν σε τέτοια περίπτωση ο λογαριασμός σας κλείσει ή δεσμευτεί, η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Πέραν του τερματισμού της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες και/ή της δέσμευσης του λογαριασμού σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας απαγορεύσει την πρόσβαση σε κάθε άλλο ιστότοπο ή διακομιστή της Εταιρείας ή την πρόσβαση σε κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία.

8. Ο λογαριασμός σας

 • Ο λογαριασμός σας προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε επαγγελματικό, επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πρόσβαση τυχόν τρίτου μέρους στον λογαριασμό σας και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη για τυχόν απώλειες που υπεστήκατε ως αποτέλεσμα της κατάχρησης του κωδικού πρόσβασής σας από οποιοδήποτε άτομο ή για κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας, και όλες οι συναλλαγές στις οποίες το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας εισήχθησαν σωστά, θα θεωρούνται έγκυρες ανεξαρτήτως του εάν είχαν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι.
 • Τα χρήματα που τηρούνται στον λογαριασμό σας δεν τοκίζονται.
 • Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας για έξι μήνες, ο λογαριασμός σας θα θεωρηθεί "αδρανής λογαριασμός". Η εξάμηνη περίοδος ξεκινά από την ημερομηνία της τελευταίας εισόδου που πραγματοποιήσατε στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση ενός αδρανούς λογαριασμού, η Εταιρεία θα χρεώσει ένα μηνιαίο τέλος διαχείρισης σε ποσοστό 10% επί του υπολοίπου του λογαριασμού από την ημερομηνία που κατέστη αδρανής. Το τέλος διαχείρισης θα αφαιρείται από τον αδρανή λογαριασμό, αρχομένης από την τελευταία ημέρα του εξαμήνου κατά το οποίο ο λογαριασμός είναι ανενεργός και θα επιβάλλεται την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εφεξής, έως ότου το υπόλοιπο του λογαριασμού μηδενιστεί. Σε περίπτωση που συνδεθείτε στον λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια της δεκάμηνης περιόδου κατά την οποία επιβάλλεται το τέλος διαχείρισης, η Εταιρεία θα παύσει να χρεώνει το τέλος διαχείρισης, αλλά δεν θα υποχρεούται να σας επιστρέψει τυχόν χρήματα που είχαν ήδη αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας κατά αυτήν την περίοδο.
 • Η Εταιρία ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να συμψηφίζει τυχόν θετικά υπόλοιπα στον λογαριασμό σας έναντι κάθε ποσού που οφείλετε σε εμάς. Ως παράδειγμα, σε περίπτωση που μετά από μια διευθέτηση ενός στοιχήματος στον λογαριασμό σας σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών casino στοιχηματισμού από μέρους σας απαιτείται εκ νέου διευθέτηση, η Εταιρεία θα δικαιούται να αφαιρέσει από τον λογαριασμό σας τυχόν απαιτούμενο χρηματικό ποσό.
 • Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να εφαρμόσει πολιτική στρογγυλοποίησης ως προς τα χρήματα που κατατίθενται από ή εξαργυρώνονται από μέλη σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται συναλλαγματική μετατροπή. Η επίδραση αυτής της πολιτικής θα είναι ότι τα ποσά καταθέσεων ή αναλήψεων σε νομίσματα άλλα εκτός του Δολαρίου ΗΠΑ ενδέχεται να στρογγυλοποιηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά τη μετατροπή προς ή από Δολάρια ΗΠΑ. Ως παράδειγμα και μόνον, εάν σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία η κατάθεση ποσού αξίας €10 μετατρέπεται από την Εταιρεία σε $13,61, τότε ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί με $14,00. Λεπτομέρειες της πολιτικής στρογγυλοποίησης που ισχύει κατά καιρούς θα διατίθενται σε εσάς κατά τη στιγμή της μετατροπής των χρημάτων.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού ή άρνησης κάθε στοιχήματος, ποσού στοιχηματισμού ή άλλου πονταρίσματος που πραγματοποιήθηκε από εσάς ή μέσω του λογαριασμού σας.

9. Συναλλαγές πληρωμής και απάτη πληρωμής

 • Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας είναι πλήρως υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των χρημάτων που οφείλει στην Εταιρεία. Αποδέχεστε ότι δεν θα προχωρήσετε ή θα επιχειρήσετε να προχωρήσετε σε ακύρωση χρεώσεων (charge-back) και/ή δεν θα αρνηθείτε ούτε θα αντιστρέψετε τυχόν τέτοια πληρωμή που έχετε πραγματοποιήσει και ότι θα αποζημιώσετε την Εταιρεία για κάθε ακύρωση χρέωσης, άρνηση ή αντιστροφή πληρωμών που πραγματοποιήσετε, καθώς και για τυχόν απώλεια που η Εταιρεία υπέστη ως επακόλουθο αυτών. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την αποκλειστική της κρίση, να παύσει την παροχή των Υπηρεσιών ή να παρακρατήσει πληρωμές προς συγκεκριμένους χρήστες ή προς χρήστες που πληρώνουν με συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα διενέργειας πιστωτικών ελέγχων για όλους τους χρήστες μέσω πιστωτικών υπηρεσιών τρίτων μερών, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται σε εμάς κατά την εγγραφή.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης ηλεκτρονικών επεξεργαστών πληρωμών τρίτων μερών και/ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για την επεξεργασία πληρωμών από ή προς εσάς σε συνδυασμό με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας. Στο σημείο που αυτά δεν αντιτίθενται στους όρους της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων ηλεκτρονικών επεξεργαστών πληρωμών τρίτων μερών και/ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.
 • Σε περίπτωση ύποπτης ή δόλιας πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών ή κάθε άλλης δόλιας δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ακυρώσεων χρέωσης ή άλλων αντιστροφών πληρωμής), διατηρούμε το δικαίωμα δέσμευσης του λογαριασμού του χρήστη, αντιστροφής τυχόν πραγματοποιθέντων πληρωμών ή ανάκτησης τυχόν κερδών. Έχουμε το δικαίωμα ενημέρωσης τυχόν αρμόδιας αρχής ή οντότητας (συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πιστοληπτικής ικανότητας) σχετικά με οποιαδήποτε απάτη πληρωμής ή άλλη άνομη δραστηριότητα και ενδέχεται να προσλάβουμε υπηρεσίες είσπραξης για την ανάκτηση πληρωμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα καταστεί υπόλογη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικών καρτών, ανεξαρτήτως του εάν οι πιστωτικές κάρτες είχαν αναφερθεί ως κλεμμένες ή όχι. .
 • Όλες οι πληρωμές στον λογαριασμό σας πρέπει να πραγματοποιούνται από μία μόνο πηγή πληρωμής, όπως πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή ειδική κάρτα πελάτη της οποίας είστε ο κάτοχος.

10. Μπόνους

 • Όλες οι διαφημιστικές προσφορές, τα μπόνους ή οι ειδικές προσφορές υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ως προς αυτές, και τυχόν δωρεάν μπόνους που πιστώνονται στον λογαριασμό σας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τήρηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα απόσυρσης τυχόν διαφημιστικής προσφοράς, μπόνους ή ειδικής προσφοράς ανά πάσα στιγμή.
 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρεί ότι ένας χρήστης καταχράται ή επιχειρεί να καταχραστεί ένα μπόνους ή άλλη διαφημιστική προσφορά, ή είναι πιθανό να επωφεληθεί μέσω κατάχρησης ή απουσίας καλής πίστης από μια πολιτική παιγνίων που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία, τότε η Εταιρία ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αρνηθεί στον χρήστη ή να αποτρέψει ή να αποσύρει τον χρήστη από κάθε μπόνους ή διαφημιστική προσφορά ή να ακυρώσει οποιαδήποτε πολιτική που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο χρήστη, προσωρινά ή μόνιμα, ή να τερματίσει την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη στην Υπηρεσία και/ή να δεσμεύσει τον λογαριασμό του.
 • Το άνοιγμα των πολλαπλών λογαριασμών για την ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσίες που ανήκουν και / ή διαχειρίζεται η Εταιρεία σε κακή πίστη και για το σκοπό της αθέμιτο πλεονέκτημα της ευπρόσδεκτα επιδόματα της Εταιρείας πρέπει να θεωρείται ως καταχρηστική συμπεριφορά.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία θεωρήσει κατά την απόλυτη κρίση της ότι έχετε λάβει άδικο πλεονέκτημα ως προς τα μπόνους καλωσορίσματος της Εταιρείας ή ότι έχετε προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κακή τη πίστη σε σχέση με τις προσφερόμενες προσφορές μπόνους από τους ιστοτόπους που ανήκουν στην ή λειτουργούν μέσω της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να κλείσει τους λογαριασμούς σας στην Εταιρεία και σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει σε εσάς τυχόν κεφάλαια που ενδέχεται να βρίσκονται στους λογαριασμούς σας εκτός από τα ποσά που καταθέσατε αρχικά.
 • Εάν έχουμε λόγο να υποπτευόμαστε ότι ένας λογαριασμός ή μια ομάδα λογαριασμών λειτουργούν συστηματικά – για παράδειγμα με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών πονταρίσματος ή ποντάρισμα ως ομάδα, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού ή κλεισίματος όλων των λογαριασμών και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε εσάς για επιστροφή κεφαλαίων που ενδέχεται να υπήρχαν στον λογαριασμό σας, εκτός από τα αρχικά ποσά καταθέσεών σας, εάν τα εν λόγω ποσά συνεχίζουν να υφίστανται στον λογαριασμό.
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή ενός μπόνους από τον λογαριασμό σας, αλλά έχετε υπόψη σας ότι η συγκεκριμένη διαγραφή ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν κέρδη που έχετε κερδίσει από το συγκεκριμένο μπόνους.
 • Έχετε υπόψη σας ότι το μπόνους 'Επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας' χορηγείται κατά την κρίση της Εταιρείας και ως εκ τούτου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη που επαληθεύουν την ταυτότητά τους. Διατηρούμε το δικαίωμα απόσυρσης της συγκεκριμένης προσφοράς μπόνους ανά πάσα στιγμή. Κατά την απόφαση χορήγησης του μπόνους επιβεβαίωσης, συγκεκριμένα κριτήρια θα ληφθούν υπόψη όπως η χώρα εγγραφής, το ποσό κατάθεσης, ο τύπος πληρωμής καταθέσεων και λοιπά στοιχεία του λογαριασμού. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [email protected] εάν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προσφορά μπόνους και το δικαίωμα συμμετοχής του λογαριασμού σας σε αυτήν.

11. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

 • Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή τους Επιπρόσθετους κανόνες, όπως ενημερώνονται κατά καιρούς.
 • Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να διερευνήσει ή να διώξει τυχόν καταγγελίες που έγιναν από έναν παίκτη εναντίον ενός άλλου παίκτη που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή να αναλάβει τυχόν άλλη δράση σε σχέση ως προς αυτό ή να αναλάβει τυχόν δράση εναντίον ενός παίκτη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της παραβίασης των όρων της παρούσης Συμφωνίας. Η Εταιρεία ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αποφασίσει να προχωρήσει σε κατάλληλες ενέργειες ενάντια σε κάθε άτομο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι εμπλέκεται σε τυχόν παράνομη συμπεριφορά ή το οποίο παραβιάζει με άλλον τρόπο τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να έχει καμία υποχρέωση να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.
 • Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ως προς τη διατήρηση ονομάτων χρηστών ή κωδικών πρόσβασης. Εάν παραπετάξετε, ξεχάσετε ή χάσετε το όνομα του λογαριασμού σας ή τον κωδικό πρόσβασης για οποιονδήποτε λόγο εκτός από σφάλμα της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν θα καταστεί υπόλογη.
 • Η Εταιρεία θα μεταχειριστεί όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θα παρασχεθούν από εσάς σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου.

12. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

 • ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, (ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΗΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΘΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΑΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ/Ή ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΤΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

13. Περιορισμοί ευθύνης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι

 • Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και ότι θα προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια με αποκλειστικά προσωπική σας επιλογή, ευχέρεια και κίνδυνο.
 • Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος βάσει συμβολαίου, αστικού αδικήματος, αμέλειας ή άλλως, για τυχόν απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους που ήθελε προκύψει από ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών από μέρους σας ή από κάθε τρίτο μέρος, είτε άμεσης ή έμμεσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των βλαβών λόγω απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απώλειας κερδών (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή αποτυχίας λήψης των αναμενόμενων κερδών), της διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών ή κάθε άλλης χρηματικής ή παρεπόμενης απώλειας (ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί από εσάς για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή βλάβης).
 • Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη βάσει συμβολαίου, αστικού αδικήματος, αμέλειας ή άλλως, για τυχόν απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους που ήθελε προκύψει από ή που συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από μέρους σας όλων των συνδέσμων που περιλαμβάνονται στους Ιστοτόπους. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε τυχόν ιστότοπο που συνδέεται από τους Ιστοτόπους ή μέσω των Υπηρεσιών.
 • Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή παύση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών.
 • Συμφωνείτε σε περίπτωση που το Λογισμικό ή οι Υπηρεσίες αποτύχουν να λειτουργήσουν σωστά ως αποτέλεσμα, χωρίς περιορισμό, τυχόν καθυστέρησης ή διακοπής της λειτουργίας ή της μετάδοσης, τυχόν απώλειας ή καταστροφής δεδομένων ή βλάβης στην επικοινωνία ή τις γραμμές, τυχόν κατάχρησης του Ιστότοπου ή των περιεχομένων του από οποιοδήποτε άτομο ή τυχόν σφάλματος ή παράλειψης στο περιεχόμενο ή τυχόν άλλων παραγόντων πέρα από τον έλεγχό μας, ότι:

a.η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών που ήθελε προκύψει, και ότι
b.εάν τυχόν τέτοια σφάλματα καταλήξουν σε αύξηση των κερδών που οφείλονται ή καταβάλλονται σε εσάς, δεν θα δικαιούστε τα κέρδη που εμπίπτουν σε μια τέτοια αύξηση. Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία για το σφάλμα και θα πρέπει να επιστρέψετε στην Εταιρεία τυχόν κέρδη που έχουν πιστωθεί κατά λάθος στον λογαριασμό σας (σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας). Διαφορετικά, η Εταιρεία ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αφαιρέσει από τον λογαριασμό σας ποσό ίσο με τα εν λόγω κέρδη ή να αντισταθμίσει αυτό το ποσό με τυχόν χρήματα που οφείλονται σε εσάς από την Εταιρεία.

 • Κανένα στοιχείο της παρούσας Συμφωνίας δεν θα λειτουργεί με τρόπο τέτοιον ώστε να αποκλείει τυχόν υποχρέωση της Εταιρείας για απάτη, θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται λόγω αμέλειας της Εταιρείας.

14. Αθέτηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

 • Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Εταιρεία, Loper Gate της και τις αντίστοιχες εταιρείες τους και τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, διευθυντές και εργαζομένους, άμεσα και κατ' απαίτηση από και έναντι όλων των αξιώσεων, των οφειλόμενων υποχρεώσεων, των βλαβών, των εξόδων και των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και τυχόν άλλων χρεώσεων οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόκλησής τους, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα:

a.οποιασδήποτε αθέτησης της παρούσας Συμφωνίας από μέρους σας,
b.παραβίασης από μέρους σας τυχόν νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους,
c.της χρήσης των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού από μέρους σας ή της χρήσης από οποιοδήποτε τρίτο άτομο που αποκτά πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό χρησιμοποιώντας τη δική σας ταυτότητα χρήστη, ανεξαρτήτως της έγκρισής σας ή όχι, ή ως αποτέλεσμα
d.της αποδοχής τυχόν κερδών.

 • Πλέον όλων των άλλων διαθέσιμων επανορθωτικών μέτρων, εάν αθετήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας ή εάν η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι έχετε αθετήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, τα κέρδη σας ενδέχεται να παραχωρηθούν κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας και η Εταιρεία ενδέχεται να παρακρατήσει τυχόν θετικό υπόλοιπο που υπήρχε τη συγκεκριμένη στιγμή στον λογαριασμό σας εξαιτίας τυχόν απωλειών ή άλλων οφειλόμενων ποσών από μέρους σας στην Εταιρεία, εν αναμονή έρευνας και/ή της ολοκλήρωσης τυχόν δικαστικών διώξεων. Η αποτυχία συμμόρφωσης με την παρούσα Συμφωνία ενδέχεται να οδηγήσει επίσης σε αποκλεισμό, κλείσιμο λογαριασμού και/η δικαστική αγωγή εναντίον σας.

15. Αντιδικίες

 • Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η γεννήτρια τυχαίων αριθμών θα καθορίζει τα τυχαίως δημιουργηθέντα γεγονότα που απαιτούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, και όπου το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο Λογισμικό (όπως έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από το υλικό σας) διίσταται με το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον διακομιστή μας, το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον διακομιστή μας θα υπερισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι τα αρχεία της Εταιρείας θα αποτελούν την τελική αρχή κατά τον καθορισμό των όρων της χρήσης των Υπηρεσιών από μέρους σας και ότι η Εταιρεία δεν θα απαιτείται να μελετήσει τυχόν αμφισβήτησή σας σε σχέση με τις αποφάσεις της Εταιρείας σχετικά με τέτοιου είδους ζητήματα. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν ζημιώνει τυχόν δικαιώματα ή αποκατάσταση που ενδέχεται να έχετε βάσει νόμου ή του περί δικαίου αισθήματος.

 • (ii) Καμία αξίωση ή διαφορά δεν λαμβάνεται υπόψη πέρα από την πάροδο επτά ημερών μετά από την ημερομηνία της αρχικής συναλλαγής και όλες οι αξιώσεις ή διαφορές πρέπει να διατυπώνονται στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση [email protected].

16. Διάρκεια και τερματισμός

 • Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει άμεσα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στην Εταιρεία και θα συνεχίσει να ισχύει εκτός και έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με τους όρους της.
 • Ενδέχεται να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία και τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας) άμεσα και χωρίς ειδοποίηση:

a.εάν για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσουμε να παύσουμε την παροχή των Υπηρεσιών εν γένει ή ειδικά προς εσάς,
b.εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τυχόν όρο της παρούσας Συμφωνίας,
c. εάν η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας υπήρξε καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικανονική ή αντιτίθεται στο πνεύμα της παρούσας Συμφωνίας,
d. εάν ο λογαριασμός σας σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τυχόν υφιστάμενο λογαριασμό που έχει ακυρωθεί. Εάν ο λογαριασμός σας σχετίζεται με, ή αφορά υφιστάμενους λογαριασμούς που έχουν μπλοκαριστεί, ενδέχεται να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας ανεξάρτητα από τη φύση της συγκεκριμένης σχέσης και τα στοιχεία εγγραφής που παρασχέθηκαν για τους εν λόγω λογαριασμούς, ή
e.για οποιονδήποτε άλλον λόγο θεωρήσουμε κατάλληλο. Εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, κατά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας τυχόν υπόλοιπο στο λογαριασμό σας θα σας επιστραφεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από την αίτησή σας, και θα υπόκειται πάντοτε στο δικαίωμα αφαίρεσης από μέρους μας τυχόν ποσού που οφείλετε σε εμάς.

 • (iii) Μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη Συμφωνία και το λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας) σε κάθε στιγμή, αποστέλοντας μας ένα e-mail στη διεύθυνση [email protected], ώστε ένας τέτοιος τερματισμός να τεθεί σε ισχύ μαζί με τον τερματισμό του λογαριασμού σας από την Εταιρία (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας), ο οποίος θα συμβεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών, από τη στιγμή που η Εταιρία παραλάβει το e-mail σας στους διακομιστές μας στο Γιβραλτάρ, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνετε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα στο λογαριασμό σας στο διάστημα μεταξύ αποστολής ενός e-mail και τερματισμού του λογαριασμού σας από Εταιρία.
 • Κατά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει:

a.να διακόψετε τη χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών,
b.να πληρώσετε όλα τα οφειλόμενα ποσά στην Εταιρεία, και
c.να καταργήσετε και να διαγράψετε οριστικά το Λογισμικό από τον υπολογιστή σας και να καταστρέψετε τυχόν σχετική τεκμηρίωση που έχετε υπό την κατοχή, τη φύλαξη, τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχό σας.

 • Το δικαίωμα τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας που παρέχεται σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο δεν θα ζημιώνει τυχόν άλλο δικαίωμα ή αποκατάσταση των συμβαλλομένων ως προς την εν λόγω παραβίαση (εάν υφίσταται) ή κάθε άλλη παραβίαση.
 • Κατά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τα όσα προβλέπονται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία και υπόκεινται σε τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις που έχουν προκύψει πριν από τον τερματισμό, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση προς το άλλο ως προς την παρούσα Συμφωνία.
 • Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας από εμάς λόγω της παραβίασής της από μέρους (συμπεριλαμβανομένων των Επιπρόσθετων κανόνων), η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση επιστροφής τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας και εσείς δεν θα εγείρετε καμία αξίωση απέναντι στην Εταιρεία για κάτι τέτοιο.
 • Εάν έχετε επιλέξει να κλείσετε τον λογαριασμός σας – για παράδειγμα, εάν έχετε αυτο-αποκλειστεί από το Λογισμικό μας ή επιλέξατε μια προσωρινή περίοδο χαλάρωσης, είναι υποχρέωσή σας να συμμορφώνεστε με αυτόν τον περιορισμό για τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου. Εάν ανοίξετε νέους λογαριασμούς, ενώ βρίσκεστε σε περίοδο αυτο-αποκλεισμού ή χαλάρωσης, από οποιαδήποτε εμπορική επωνυμία υπό την σκέπη της Εταιρείας, θα κλείσουμε όλους τους λογαριασμούς μόλις τους εντοπίσουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε καταθέσεις ή κεφάλαια από τον λογαριασμό που ανοίξατε ενώ βρισκόταν σε ισχύ τέτοιου είδους αυτο-περιορισμός.
 • Εάν κατά το παρελθόν αντιμετωπίσατε ζητήματα που σχετίζονται με εθισμό στον τζόγο, χρηματοοικονομικές δυσκολίες ή τυχόν άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία "Υπεύθυνου στοιχηματισμού", αποτελεί δική σας ευθύνη να μην ανοίξετε νέους λογαριασμούς έως ότου επιλυθούν τα εν λόγω ζητήματα. Για παράδειγμα, εάν κατά το παρελθόν είχατε αποκλειστεί από οποιαδήποτε εμπορική επωνυμία που διαχειρίζεται από την Εταιρεία λόγω εθισμού στον τζόγο, αποτελεί υποχρέωσή σας να μην ανοίξετε νέους λογαριασμούς σε οποιαδήποτε από τις άλλες εμπορικές επωνυμίες της Εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κλείσουμε όλους τους λογαριασμούς μόλις εντοπιστούν. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε καταθέσεις ή κεφάλαια από τον λογαριασμό που ανοίξατε ενώ το εν λόγω ζήτημα δεν είχε επιλυθεί.

17. Γενικά

 • Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή για οποιοδήποτε λόγο μη εφαρμοστέο, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται από το υπόλοιπο της παρούσας Συμφωνίας και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεσιμότητα καμίας εκ των εναπομεινάντων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μέρος που θεωρείται μη έγκυρο ή μη εφαρμοστέο θα πρέπει να ερμηνεύεται με συνεπή τρόπο ως προς την ισχύουσα νομοθεσία για να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν πιο πιστά, την αρχική πρόθεση των συμβαλλομένων.
 • Καμία αποποίηση εκ μέρους μας τυχόν όρων της παρούσας Συμφωνίας δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αποποίηση από κάθε προγενέστερη ή μεταγενέστερη παραβίαση τυχόν όρων της παρούσας Συμφωνίας.
 • Εκτός κι αν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, κανένα στοιχείο στην παρούσα Συμφωνία δεν θα δημιουργεί ή θα απονέμει δικαιώματα ή άλλα οφέλη σε τρίτα μέρη.
 • Κανένα στοιχείο στην παρούσα Συμφωνία δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως δημιουργία μεσολάβησης, συνεργασίας, παρακαταθήκης, σχέσης καταπιστεύματος ή άλλης μορφής κοινοπραξίας μεταξύ ημών και υμών.
 • Η παρούσα Συμφωνία περιέχει την πλήρη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και υμών σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από μέρους σας και υπερισχύει έναντι όλων των προγενέστερων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και υμών ως προς αυτά. Επιβεβαιώνετε ότι αποδεχόμενοι την παρούσα Συμφωνία, δεν έχετε βασιστεί σε καμία αντιπροσώπευση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχει γίνει μια αντιπροσώπευση στην παρούσα Συμφωνία από την Εταιρεία.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβίβασης, εκχώρησης, εκμίσθωσης ή ενεχυριασμού της παρούσας Συμφωνίας, καθ' όλον ή κατά μέρος, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης του επιχειρηματικού ομίλου στον οποίον ανήκει η Εταιρεία ή σε περίπτωση συγχώνευσης, πώλησης ενεργητικών στοιχείων ή άλλη παρόμοια επιχειρηματική συναλλαγή στην οποία η Εταιρεία ενδέχεται να εμπλέκεται.
 • Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, εκμισθώσετε ή να ενεχυριάσετε με κανέναν απολύτως τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που προέρχονται από την παρούσα Συμφωνία.
 • Στην παρούσα Συμφωνία οι λέξεις "εσείς" ή "σας" ή "χρήστης" σημαίνουν κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά, οι λέξεις "εμείς", "εμάς" ή "μας" αναφέρονται συλλογικά στην Εταιρεία και τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζόμενους, τους πράκτορες και τους ανάδοχους αυτής.
 • Κανένα στοιχείο στην παρούσα Συμφωνία δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να σας χορηγεί τυχόν εμπράγματο δικαίωμα ως προς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου, για την αποφυγή αμφιβολίας, τυχόν ποσού που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό σας.

18. Κανονισμοί περί Παιγνίων του Γιβραλτάρ

Η Εταιρεία διέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς διαδραστικών παιγνίων του Γιβραλτάρ. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία ενδέχεται να δεσμεύεται να αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και τον λογαριασμό σας στις αρχές του Γιβραλτάρ, σε συμμόρφωση με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς.

19. Λειτουργία συνομιλίας

Ως μέρος της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους σας, η Εταιρεία ενδέχεται να σας παράσχει λειτουργία συνομιλίας μέσω της οποίας θα μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της συνομιλίας και της διατήρησης αρχείου όλων των δηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτήν. Η χρήση της λειτουργίας συνομιλίας υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:

 • Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση με σαφές σεξουαλικό ή ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, μίσους ή βωμολοχίας.
 • Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση που είναι υβριστική, συκοφαντική, παρενοχλητική ή προσβλητική προς τους άλλους χρήστες της Υπηρεσίας.
 • Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση που διαφημίζει, προωθεί ή άλλως σχετίζεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή οντότητα.
 • Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την Εταιρεία ή τους Ιστοτόπους ή τυχόν τρίτο Ιστότοπο που συνδέεται με την Εταιρεία, η οποία είναι ψευδής και/ή κακόβουλη και/ή επιβλαβής για την Εταιρεία ή των δικτυακό.
 • Κατανοούμε πλήρως το γεγονός ότι η αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική γλώσσα πολλών παικτών μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, επί του παρόντος, η πολιτική μας υπερθεματίζει ότι αυτή είναι η μοναδική επιτρεπόμενη γλώσσα στην εφαρμογή συνομιλίας μας.

 • Σε περίπτωση που παραβείτε οποιανδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα κατάργησης των προνομίων συνομιλίας σας αλλά ακόμη και του προσωρινού ή του μόνιμου κλεισίματος του. Με κάθε τέτοιο κλείσιμο, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει τυχόν χρήματα που ενδέχεται να υπάρχουν στον λογαριασμό σας πάνω και πέρα από κάθε ποσό που ίσως οφείλετε στην Εταιρία τη συγκεκριμένη στιγμή (εάν υπάρχει).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη χρήση της λειτουργίας συνομιλίας, τυχόν προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες που υποβάλλετε μπορούν να αναγνωστούν, να συλλεχθούν ή να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες της ίδιας λειτουργίας συνομιλίας και ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη για την αποστολή αυθαίρετων μηνυμάτων προς εσάς. Η Εταιρεία δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προσωπική αναγνωριστική πληροφορία που επιλέξετε να υποβάλλετε μέσω της λειτουργίας συνομιλίας.

20. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και Ειδικές προσφορές

 • Για λόγους διασφάλισης ποιότητας της υπηρεσίας, οι κλήσεις σας προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ενδέχεται να καταγράφονται.
 • Με το παρόν δίνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας για να επικοινωνεί μαζί σας απευθείας αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από την Εταιρεία, τους εταίρους ή τους συνεργάτες της κατά καιρούς.
 • Η Εταιρεία δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά εκ μέρους των χρηστών της Υπηρεσίας έναντι των εργαζομένων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία, κατά την αποκλειστική της κρίση, θεωρήσει ότι η συμπεριφορά σας μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου τρόπου ήταν προσβλητική ή υποτιμητική έναντι οποιουδήποτε υπαλλήλου της Εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα δέσμευσης ή κλεισίματος του λογαριασμού που διαθέτετε στην Εταιρεία και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση επιστροφής τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να υπάρχουν στον λογαριασμό σας.
 • Η Εταιρεία ενδέχεται, κατά καιρούς, να σας προσφέρει ειδικές προσφορές. Οι προσφορές αυτές ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε εσάς με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του (i) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (ii) τηλεφώνου, (iii) SMS και (iv) του ανοίγματος επιπρόσθετου παραθύρου από το Λογισμικό. Οι προσφορές αρχίζουν στις 00:00 και ολοκληρώνονται στις 23:59 ώρα GMT τις καθορισμένες ημερομηνίες, εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στους Όρους και τις Προϋποθέσεις τις προσφοράς.
 • Θα σας παράσχουμε επιλογή αποχώρησης σε σχέση με τους διάφορους τύπους επικοινωνίας από την Εταιρεία και εάν επιλέξετε να αποχωρήσετε από επικοινωνίες, η Εταιρεία θα πρέπει να σεβαστεί τις επιθυμίες σας σχετικά με αυτό το ζήτημα.

21. Συναλλαγματικές ισοτιμίες

 • Με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι το τζακπότ και τυχόν άλλα ποσά προσφορών ενδέχεται να εμφανίζονται στον Ιστότοπο σε ένα νόμισμα αλλά να καταβληθούν σε εσάς σε άλλο νόμισμα. Τυχόν συναλλαγματικές μετατροπές που εκτελεστούν από την Εταιρεία για να σας επιτραπεί να σε κατάθεση και ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας, θα πραγματοποιούνται στην με τις καθημερινές εμπορικές τιμές που προσφέρονται από τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών.

22. Απεγκατάσταση και προσθήκες συντομεύσεων

Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση του Λογισμικού με δυνατότητα λήψης και επιθυμείτε να την απεγκαταστήσετε, μπορείτε να το κάνετε μέσω της επιλογής Προσθαφαίρεση προγραμμάτων του υπολογιστή σας.

Έχετε υπόψη σας ότι κατά την εγκατάσταση του Λογισμικού, οι ακόλουθες συντομεύσεις θα προστεθούν στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας:

 • Συντόμευση γρήγορης εκκίνησης
 • Εικονίδιο επιφάνειας εργασίας
 • Σύνδεσμος πελάτη από το μενού Έναρξη
 • Φάκελος επωνυμίας με πελάτη και σύνδεσμο απεγκατάστασης από την επιλογή Προγράμματα του μενού Έναρξη
 • Σύνδεσμος πελάτη από την επιλογή Παιχνίδια του μενού Έναρξη

Εάν επιλέξετε να προχωρήσετε σε απεγκατάσταση του Λογισμικού, συγκεκριμένοι κωδικοί ενεργοποίησης(registration keys) θα παραμείνουν στον υπολογιστή σας για διατήρηση των κανόνων υπεύθυνου στοιχηματισμού, για παρακολούθηση των προσπαθειών κατάχρησης και για συμμόρφωση με τη Ρυθμιστική Υπηρεσία του Γιβραλτάρ (Gibraltar Regulatory Authority - GRA).


23. Ελάχιστες απαιτήσεις υλικού

Για να απολαμβάνουν τις Υπηρεσίες, οι τελικοί χρήστες απαιτείται να εγκαταστήσουν εφαρμογή C++ στους υπολογιστές τους (για την έκδοση με δυνατότητα λήψης) ή να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή έκδοση των Υπηρεσιών (χωρίς λήψη).

Οι προτεινόμενες ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση με δυνατότητα λήψης είναι:

 • Λειτουργικό σύστημα Windows, XP ή ανώτερη έκδοση
 • 64 MB RAM ή ανώτερη έκδοση (προτείνεται)

Το πρόγραμμα-πελάτης χωρίς δυνατότητα λήψης υποστηρίζεται στα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης:

 • IE6 και ανώτερη έκδοση, Firefox 3 και ανώτερη έκδοση, Safari 4 και ανώτερη έκδοση, Chrome 4 και ανώτερη έκδοση
 • Όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν εγκαταστήσει την προσθήκη Adobe Flash για το πρόγραμμα περιήγησης (έκδοση 9 ή ανώτερη)

24. Διέπον Δίκαιο

Η παρούσα Συμφωνία και η σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ, και εσείς υποβάλλεστε αμετάκλητα, προς όφελος της Εταιρείας, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Γιβραλτάρ για τη διευθέτηση τυχών διενέξεων (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για αντισταθμίσεις και ανταπαιτήσεις), που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τη δημιουργία, την εγκυρότητα, την εφαρμογή, την ερμηνεία ή τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας ή των νομικών σχέσεων που καθιερώνονται από αυτήν, ή που διαφορετικά προκύψουν σε συνάρτηση με την παρούσα Συμφωνία.

25. Γλωσσικές ανακολουθίες

Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των νοημάτων τυχόν μεταφρασμένων εκδόσεων της παρούσας Συμφωνίας και της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα, θα υπερισχύσει το νόημα της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα.

26. Διατάξεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα παιχνίδια

Κέρδη τζακπότ

Με το παρόν συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που κερδίσετε ένα τζακπότ αξίας τουλάχιστον $20.000 (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα) σε σχέση με τα παιχνίδια κουλοχέρη του καζίνο, τους βίντεο κουλοχέρηδες, το βίντεο πόκερ ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι ή μηχάνημα τζακπότ, θα παράσχετε στην Εταιρεία αμετάκλητο, αποκλειστικό και διηνεκές παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί το όνομα, τη φωτογραφία και τη μορφή σας σε κάθε Μέσο ενημέρωσης, ως προς το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση της Εταιρείας και του Ιστοτόπου και ότι θα συνεργάζεστε πλήρως με τους αντιπροσώπους της Εταιρείας σε σχέση με αυτό το θέμα.

Τα βραβεία τζακπότ ενδέχεται να απονεμηθούν στους νικητές σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις εάν το αποφασίσει η Εταιρεία κατά την αποκλειστική κρίση της.

Ζωντανό καζίνο

Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι για να παίξετε στο ζωντανό μας καζίνο πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις υλικού, λογισμικού και σύνδεσης:

Υλικό: Επεξεργστής Intel Pentium III 2,5 GHz ή 100% συμβατός

1 GB RAM

Πληκτρολόγιο, ποντίκι

Λογισμικό: Microsoft Windows 2000/XP ή Vista

Κάρτα γραφικών SVGA με ελάχιστη ανάλυση 800 x 600

Internet Explorer 6.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 ή μεταγενέστερες εκδόσεις

Adobe Flash Player 9

Σύνδεση: 256 kbps

Με το παρόν αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που υπάρξει αποσύνδεση από το Ζωντανό καζίνο λόγω μη συμβατού υλικού, λογισμικού και/ή ρυθμίσεων σύνδεσης από μέρους σας, δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση για χρηματική αποζημίωσή σας καθώς και ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν εμφανιζόμενη απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών.


Poker

Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι όλα τα πονταρίσματα που θα τοποθετηθούν από εσάς σε σχέση με τα παιχνίδια πόκερ πολλαπλών παικτών είναι πονταρίσματα που τοποθετείτε με άλλους χρήστες και όχι πονταρίσματα που τοποθετούνται με ή ενάντια στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει κανέναν απολύτως κίνδυνο για πονταρίσματα που τοποθετήθηκαν μεταξύ υμών και οποιουδήποτε άλλου χρήστη της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν τοποθετεί ούτε αποδέχεται πονταρίσματα για λογαριασμό της.

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι όλα τα παιχνίδια πόκερ πολλαπλών παικτών είναι δημόσια και επομένως οι άλλοι παίκτες μπορούν να τα ελέγχουν ή να τα δημοσιοποιούν είτε κατά την ώρα του παιχνιδιού είτε αργότερα.

Προσφέρουμε παιχνίδια πόκερ πολλαπλών παικτών ούτως ώστε να παράσχουμε μια πλατφόρμα για τους χρήστες να παίξουν πόκερ και να ποντάρουν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το Λογισμικό. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, χρεώνουμε:

a. προμήθεια (γνωστή ως rake), η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τους Κανόνες Καζίνο, ή
b. ποσοστό της χρέωσης "buy-in" για τουρνουά.

Συνομωσία:: Η συνομωσία πραγματοποιείται όταν δύο ή περισσότεροι παίκτες σε ένα τραπέζι πόκερ επιχειρούν να κερδίσουν αθέμιτο πλεονέκτημα μέσω κοινής γνώσης των φύλλων τους ή άλλων πληροφοριών. Κάθε παίκτης που συνομωτεί ή επιχειρεί να συνομωτήσει με οποιονδήποτε άλλον παίκτη κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας, ενδέχεται να αποκλειστεί μόνιμα από τη χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας της Εταιρείας, ο λογαριασμός του ενδέχεται να κλείσει άμεσα και η Εταιρεία θα δικαιούται να δεσμεύσει όλα τα χρήματα στον λογαριασμό του συγκεκριμένου παίκτη. Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε προηγμένη ιδιόκτητη τεχνολογία που προορίζεται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση παικτών που συμμετέχουν σε συνομωσία. Εάν η Εταιρεία ενημερωθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σχετικά με υποψία συνομωτικής συμπεριφοράς, ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να τερματίσει την πρόσβαση των υπό υποψία παικτών στην Υπηρεσία και/ή να κλείσει τους λογαριασμούς τους. Κανένας παίκτης δεν θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο ενάντια σε παίκτες για τους οποίους υπάρχει υποψία συνομωσίας, κλεψίματος ή άλλης μορφής απάτης.

Chip-Dumping: Το chip-dumping πραγματοποιείται όταν ένας παίκτης χάσει σκόπιμα ένα χέρι για να μεταβιβάσει εσκεμμένα τις μάρκες του σε έναν άλλον παίκτη. Οποιοσδήποτε παίκτης εμπλακεί σε chip-dumping ή επιχειρήσει chip-dumping κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ενδέχεται να αποκλειστεί μόνιμα από τη χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας της Εταιρείας και ο λογαριασμός του ενδέχεται να κλείσει άμεσα. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η Εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως υποχρέωση να αποζημιώσει τον εν λόγω παίκτη για τυχόν κεφάλαια που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό του τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αντιδικίες σχετικά με πληρωμές: Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν και όλων των χρημάτων που οφείλει σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίες και/ή στην Εταιρεία. Τυχόν αξίωση που κάποιος χρήστης της Υπηρεσίας ενδέχεται να έχει για πληρωμή κερδών προς τον ίδιο σε σχέση με χαμένα πονταρίσματα που τοποθετήθηκαν από κάποιον άλλον χρήστη της Υπηρεσίας είναι αξίωση ενάντια στον συγκεκριμένο χρήστη και όχι ενάντια στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν είναι με κανέναν τρόπο υπεύθυνη για την πληρωμή σας εάν κάποιος άλλος χρήστης της Υπηρεσίας αποτύχει να αποπληρώσει τα χρέη του για οποιονδήποτε λόγο, ούτε για την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης ενάντια σε αυτού του είδους τους χρήστες. Όλες οι διενέξεις που εγείρονται μεταξύ χρηστών της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των όσων σχετίζονται με απάτη πληρωμής, δεν είναι ευθύνη της Εταιρείας.

Εάν ο λογαριασμός σας σχετίζεται με απάτη ως προς το πόκερ καθ' οιονδήποτε τρόπο – για παράδειγμα λόγω Chip Dumping, συμπαιγνίας ή λόγω της λήψης παράνομων μεταφορών χρημάτων – ο λογαριασμός σας ενδέχεται να ακυρωθεί και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων από τον λογαριασμό σας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν αποδείξετε ότι λαμβάνατε κεφάλαια από δόλιους παίκτες χωρίς σκοπιμότητα.

Σε περίπτωση έρευνας για απάτη στο πόκερ, δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να αποδεχτούμε τυχόν επεξήγηση που παρέχεται ως προς τη λήψη κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Εάν η εν λόγω έρευνα ολοκληρωθεί και ο λογαριασμός σας ανοίξει εκ νέου, ενδέχεται να επιλέξουμε να αφαιρέσουμε το ποσό που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες από τον λογαριασμό σας.

Μεταφορές χρημάτων – Εάν επιλέξετε να στείλετε μεταφορά χρημάτων σε άλλον λογαριασμό, αποδέχεστε ότι η συγκεκριμένη μεταφορά δεν είναι αναστρέψιμη. Όταν το ποσό και το όνομα χρήστη του παραλήπτη επιβεβαιωθούν, η μεταφορά δεν είναι αναστρέψιμη και εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια κεφαλαίων που προκαλείται λόγω μεταφοράς χρημάτων σε λανθασμένο λογαριασμό.

Εάν λάβετε χρήματα στον λογαριασμό σας μέσω μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς με ζητήματα ασφάλειας, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού του λογαριασμού σας και παρακράτησης τυχόν κεφαλαίων έως ότου επιλυθούν τα ζητήματα ασφάλειας σε όλους τους λογαριασμούς – συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τους οποίους είχατε λάβει μεταφορές χρημάτων.Ζωντανό πόκερ

Για να παίζετε στα τραπέζια ζωντανού πόκερ βίντεο, χρειάζεται να έχετε συνδέσει μια βιντεοκάμερα στον υπολογιστή σας.

Οι παίκτες που αποσύρονται προσωρινά από το παιχνίδι ζωντανού πόκερ θα διαγράφονται από το τραπέζι για να ελευθερώνονται θέσεις για άλλους παίκτες στη λίστα αναμονής (εάν η λίστα αναμονής δεν είναι άδεια).

Διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού του αριθμού των παικτών που "παρακολουθούν" τα τραπέζια ζωντανού πόκερ βίντεο και αλλαγής αυτού του αριθμού κατά καιρούς κατά την απόλυτη κρίση μας.

Η χρήση των τραπεζιών ζωντανού πόκερ βίντεο από μέρους σας υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:

 • Δεν πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση με σαφές σεξουαλικό ή ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, μίσους ή βωμολοχίας ή να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο στο τραπέζι.
 • Δεν πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση που είναι υβριστική, συκοφαντική, παρενοχλητική ή προσβλητική προς τους άλλους παίκτες ή να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο στο τραπέζι.
 • Δεν πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση που αφορά στην εκμετάλλευση του παιχνιδιού για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την προώθηση εμπορικών ή ιδιωτικών συμφερόντων ή να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω διατάξεων που σχετίζονται με ανάρμοστες συμπεριφορές στα τραπέζια ζωντανού πόκερ βίντεο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να σας διαγράψει από την αίθουσα πόκερ ή να λάβει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρήσει απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού ή του οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού σας.

Με τη συμμετοχή σας στο τραπέζι του ζωντανού πόκερ βίντεο θα θεωρήσουμε ότι αποδέχεστε να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία το όνομα, τον ήχο, τη φιγούρα και τη χώρα σας για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ κατά την κρίση της χωρίς απαίτηση για τυχόν πληρωμή και με το παρόν παρέχετε στην Εταιρεία το δικαίωμα να προβεί σε αυτήν την ενέργεια.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία ενδέχεται να βιντεοσκοπήσει και να φωτογραφίσει τα τραπέζια του πόκερ και να χρησιμοποιεί ζωντανή ροή δεδομένων βίντεο από αυτά στους Ιστοτόπους.

Επιπλέον αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι με τη συμμετοχή σας στο τραπέζι του ζωντανού πόκερ βίντεο, οι άλλοι παίκτες στο τραπέζι θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν και να δημοσιοποιούν την εικόνα και τον ήχο σας χωρίς τον έλεγχο της Εταιρείας και ότι δεν θα προβείτε σε καμία αξίωση ενάντια της Εταιρείας για αυτό το ζήτημα.

27. Κάρτα Pay & Play - Όροι και προϋποθέσεις

 1. The Η κάρτα Pay & Play ™ ("Κάρτα") μπορεί να εξαργυρωθεί, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για κατάθεση της αξίας της Κάρτας, στο casino848 και σε συμμετέχοντες διαδικτυακούς ιστοτόπους όπως οι Εσωτερικές εμπορικές επωνυμίες και οι Εμπορικές επωνυμίες ιδιωτικής ετικέτας.
 2. Αγοράζοντας μια Κάρτα και στη συνέχεια υποβάλλοντας τον αριθμό της Κάρτας σε εμάς για επαλήθευση, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία.
 3. Εφαρμόζονται τα τυπικά όρια καταθέσεών μας ως προς τη χρήση των Καρτών.
 4. Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης της επαλήθευσης του αριθμού μιας Κάρτας ή αναστολής της χρήσης της εάν έχουμε λόγο να υποπτευόμαστε ότι έχει υπάρξει ή πρόκειται να υπάρξει τυχόν αθέτηση εφαρμόσιμων νόμων ή κανονισμών.
 5. Η Κάρτα δεν διαθέτει πραγματική αξία μετρητών, ούτε μπορεί να επαναφορτιστεί. Η τιμή αγοράς της Κάρτας δεν είναι επιστρέψιμη και η αξία της Κάρτας δεν είναι μετατρέψιμη σε μετρητά.
 6. Για αγορά και εξαργύρωση κάρτας θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών (ή μεγαλύτεροι εάν απαιτείται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε).
 7. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια ή καταστροφή της Κάρτας όταν αυτή έχει ενεργοποιηθεί. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία η οποία οφείλεται σε χαμένη, κατεστραμμένη ή κλεμμένη Κάρτα ή από τη χρήση της Κάρτας χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
 8. Η Κάρτα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία απόδειξης της κάρτας. Η μη χρήση της κάρτας εντός αυτού του χρονικού διαστήματος θα οδηγήσει σε λήξη της και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση για τυχόν επιστροφή της αξίας αγοράς της σε εσάς. Δεν θα είστε σε θέση να προσθέσετε περισσότερη αξία στην Κάρτα σας όταν αυτή έχει λήξει.
 9. Η χρήση της Κάρτας υπόκειται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις.

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ.